Facebook
Naziv: Grafička zbirka HDA (zbirka)
Signatura: HR-HDA-903
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Graf. zb. (hrvatski)
Razdoblje: 16. stoljeće - 20. stoljeće
Tehničke jedinica: 3884 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač)
Povijest jedinice: Grafička zbirka HDA utemeljena je otkupom zbirke grafika Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1891. koja se uglavnom sastojala od portreta povijesnih osoba i veduta. Zbirka je u idućim desetljećima bila obogaćivana uglavnom otkupima gradiva koje su nudili antikvari, npr. Mirko Breyer iz Zagreba, antikvarijat Rosenthal u Monacu ili pak antikvarijat Völker u Frankfurtu. Dio gradiva je otkupljivan i od pojedinaca. Također je dio prikupljen darovanjem te izdvajanjem iz nekih drugih fondova i zbirki (prijašnja praksa koja je danas napuštena). Budući da je Knjiga akvizicija uvedena 1945. godine, podaci o gradivu pribavljenom do te godine često nisu cjeloviti i za neke izvor akvizicije nije poznat. Otprilike u vrijeme uvođenja Knjige akvizcija bila je uvedena i Inventarna knjiga Grafičke zbirke u koju se unose detaljniji podaci o svakoj grafici (autor, sadržaj, tehnika izrade, dimenzije).
Sadržaj jedinice: Grafička zbirka sadrži portrete povijesnih ličnosti i povijesnih događaja, vedute domaćih i stranih mjesta, prikaze vojnika te narodnih nošnji. Među prikazima mjesta, osim što uglavnom prikazuju krajobraze mjesta, zastupljeni su i planovi mjesta te povijesni događaji vezani uz prikazana mjesta. Ti su događaji najčešće prikazi ratnih sukoba, npr. ratovi s Osmanlijama, u kojima su shematski prikazani rasporedi vojnih jedinica, ratni put jedinica i tijek same bitke. Manji dio Zbirke čine "ex librisi". S ciljem bolje dostupnosti gradiva, iz dijela Zbirke ustanovljena je serija "Karikature" čije gradivo na satirički način prikazuje društvenu zbilju u vremenu njihovog nastanka.
Izlučivanju: Gradivo zbirke se zbog svoje vrijednosti ne izlučuje i trajno se čuva.
Dopuna: Zbirka se redovito nadopunjuje akvizicijama onih grafika koje nedostaju, a svojom vrijednošću i važnošću zaslužuju da budu uvrštene u Grafičku zbirku.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom uvođenja Inventarne knjige Grafičke zbirke 1945. gradivo koje se tada nalazilo u Grafičkoj zbirci (oko 1700 komada) bilo je razvrstano u četiri serije, tematski oblikovane: Gradovi; Portreti; Vojska i Nošnje. Budući da se grafikama dodijeljuje tekući broj, gradivo se kasnije počelo odlagati prema tom broju, kao signaturi gradiva unutar Zbirke, bez obzira na vrstu prikaza koji se nalazi na pojedinoj grafici. Podjela na postojeće serije zadržana je u karoteci, obavijesnom pomagalu Zbirke radi lakšeg pretraživanja. U seriji "Gradovi" su izvorno bili uloženi i cehovski listovi, tj. isprave o odrađenoj praksi šegrta pri majstoru nekog obrta, budući da polovica te isprave sadrži prikaz grada u kojem se nalazi ceh. Kasnije su ti cehovski listovi izdvojeni u zasebnu arhivsku jedinicu. Isto je učinjeno i sa "ex libris"-ima koji su također izdvojeni u novu arhivsku jedincu, kao i s onim grafikama koje ismijavaju društvene događaje i koje se nalaze u seriji "Karikature". Zbog svojeg formata, neovisno o tematici prikaza, u zasebu seriju su izdvojene grafičke mape.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo je digitalizirano u razdoblju 2007 - 2009. godine.
Jezici: njemački ; talijanski ; francuski ; latinski ; hrvatski ; crkvenoslavenski ; srpski ; engleski
Pisma: latinica ; njemačka gotica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-903/KT - 1 Abecedna kartoteka grafičkih listova (kartoteka)
HDA-903/KT - 2 Abecedna kartoteka autora (kartoteka)
Restauracija: Restaurirani su neki od jače oštećenih grafičkih listova.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4815
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica