Facebook
Naziv: Zbirka fotografija hrvatskog filma (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1392
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1917 - 2011
Tehničke jedinica: 42516 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv
Povijest jedinice: Zbirka je nastala preuzimanjem velikog dijela fotografija od glavnog producenta dugometražnih igranih filmova - Jadran filma, koji su snimljeni 1945-1980. Ostali dijelovi zbirke odnose se na rano razdoblje hrvatskog filma (do 1945.) i nastali su uglavnom poklonima i otkupima. Zaseban dio čine cjelovite zbirke filmskih fotografija, koje su preuzete od pojedinih filmskih redatelja i snimatelja (Krešo Golik, Veljko Bulajić, Fadil Hadžić, Mate Relja, Frano Vodopivec i drugi) te zasebne zbirke profesionalnih fotografa filmskih ekipa. U ovu zbirku spada i zbirka fotografija domaćih glumaca (5.573 kom.)
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži radne i promidžbene fotografije te fotografije scenografskih skica za razdoblje 1917-2007.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: pojedini autori
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Zbirka fotografija domaćeg filma dijelom je skenirana i dostupna na digitalnom mediju (D).
Registraturna pomagala: Kartoteka (kom. 1)
Napomena o bibliografskim izvorima: Literatura: Škrabalo, Ivo. 101 godina filma u Hrvatskoj : 1896. - 1997. : pregled povijesti hrvatske kinematografije , Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1998, Peterlić, Ante (ur.). Filmska enciklopedija , Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1986-1990, Kragić, Bruno ; Gilić, Nikica (ur.). Filmski leksikon : A - Ž, Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003, Krelja, Petar. Golik, Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997, Peterlić, Ante; Majcen, Vjekoslav. Oktavijan Miletić, Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2000,
Identifikator: HR-HDA/AJ 5279
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica