Facebook
Naziv: Zbirka hrvatskih dugometražnih filmova (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1386
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1944 - 2011
Tehničke jedinica: 331 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač)
Sadržaj jedinice: Gradivo obuhvaća filmove nastale u razdoblju 1944-2011. Hrvatska filmska baština od svojih početaka sačuvana je u fragmentima jer je najveći dio filmskog gradiva iz početnoga pionirskog razdoblja (do 1905. godine) zauvijek izgubljen. Pored zbirke kratkometražnih filmova (dokumentarnih, animiranih i namjenskih) Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar nastale u razdoblju od 1927. do 1960. godine, do 1941. nije postojala sustavna produkcija filmova. Filmovi su nastajali kao pojedinačni projekti. U razdoblju od 1917. do 1925. godine snimljeno je 25 dugometražnih igranih filmova (dio je uništen u požaru 1936. a dio nakon 1945). Postoje samo novinska izvješća i slikopisi koji dokumentiraju postojanje ovih filmova. Razdoblje od 1928. do 1945. obilježili su svojim radom Oktavijan Miletić, dr. Maksimilijan Paspa i niz drugih stvaratelja (avangardna djela, obiteljski filmovi). Prvi hrvatski dugometražni igrani film Lisinski snimljen je 1944. godine, a njegov je snimatelj i redatelj Oktavijan Miletić.
Izlučivanju: Izvorno filmsko gradivo (na temelju zakonske obveze) trajno se pohranjuje u HDA, kao i sigurnosna kopija. Izlučivanje se vrši u dogovoru s vlasnikom prava, a prema Kriterijima o čuvanju i izlučivanju filmskog gradiva.
Vrste medija: Filmska vrpca
Vrste građe: Film
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Za sve dugometražne igrane filmove prilikom pregleda i tehničke obrade, sustavno se izrađuju tehnički i matični kartoni koji sadrže sve relevantne podatke o pojedinom filmu. Pored toga vodi se posebna inventarna knjiga u kojoj se pojedini naslov prati od upotpunjavanja kopija, izvornih materijala, restauracije do izlučivanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: grupa autora
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Od 1995. godine filmsko gradivo u zaštitine svrhe započelo se presnimavati na video zapis, a od 2000. godine i na digitalni zapis.
Jezici: hrvatski
Restauracija: Godine 1995. predložen je Ministarstvu kulture Projekt o cjelovitoj zaštiti i izradi zamjenskih izvornih materijala za dugometražne i kratkometražne filmove. Taj se projekt počeo realizirati 1996. i do danas su trajno zaštićeni najvažniji hrvatski dugometražni igrani filmovi. Pri zaštiti, restauraciji i rekonstrukciji, posebno dugometražnih igranih filmova primijenjena je fotokemijska metoda koja je uz laboratorijske postupke i nove kvalitetne filmske materijale omogućila poboljšanje slikovnog i zvučnog zapisa za 40%. Od 2000. godine svi europski filmski arhivi, pa i Hrvatska kinoteka, počeli su presnimavati filmsko gradivo s acetatne filmske vrpce na poliester filmsku vrpcu. U razdoblju od 1996. do 2010. godine trajno su zaštićena 102 naslova dugometražnih igranih filmova.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5273
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica