Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Središnjeg fotolaboratorija HDA (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1427
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1993 - 2015 (Zbirka je u nastanku)
Arhivske jedinica: 7702 kom
Tehničke jedinica: 91 kom. (kolor negativi 6x7 cm); 2438 kom. (kolor negativi 2.4x3.6 cm); 18 kom. (kolor dijapozitivi 6x7 cm); 60 kom. (kolor dijapozitivi 2.4x3.6 cm); 5095 kom. (digitalni snimci)
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (autor) (1993 - 2014) (Fotografije su nastale radom Središnjeg fotolaboratorija od 1993. godine do današnjih dana.)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala radom fotografa Središnjeg fotolaboratorija Hrvatskog državnog arhiva čiji su snimatelji pratili razne manifestacije vezane uz djelatnost Arhiva. Snimatelji fotografija su Ivan Majdak, Zvonimir Baričević, Marija Župčić, Damir Pildek, Robert Perović, Stjepan Šlogar i Marijan Jakupec.
Sadržaj jedinice: Zbirka je nastala radom Središnjeg fotolaboratorija HDA od 1993. godine do danas. Sastoji se od kolor negativa i dijapozitiva te digitalnih snimaka. Tematski bi se snimci mogli podijeliti na posjete raznih delegacija Hrvatskom državnom arhivu, izložbe i promocije u Hrvatskom državnom arhivu, službena putovanja djelatnika HDA, fotografije zgrade HDA i ostalih državnih arhiva, ispraćaji djelatnika HDA u mirovinu, komemoracije, repro fotografije, snimke arhivskog gradiva koja se čuva u HDA te snimke arhivskog gradiva koja se čuva u drugim arhivima. Snimci nastali do 2001. godine isključivo su na filmu, a nakon 2003. u potpunosti se prešlo na snimanje digitalnim kamerama. Zbirka je organizirana u serije prema godinama, i dalje razrađena na podserije prema sadržaju reportaža.
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Negativi i dijapozitivi organizirani su u reportaže po godinama, a digitalni snimci se obrađuju odmah po nastanku i spremaju također kao reportaže kronološkim redom na storage sustav HDA.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5314
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica