Facebook
Naziv: Zbirka mikrofilmova matičnih knjiga i popisa obitelji (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1448
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka matica (hrvatski)
Razdoblje: 1985 -
Tehničke jedinica: 6032 mik. sv.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Mikrofilmiranje matičnih knjiga u HDA započelo je 1985. godine snimanjem Zbirke matičnih knjiga Hrvatskog državnog arhiva. S obzirom da su su matične knjige dokumenti od prvorazredne vrijednosti za Republiku Hrvatsku s vremenom je odlučeno da se mikrofilmiranje proširi i na ostale ustanove koje su imatelji matičnih knjiga, a nakon izbijanja rata u Bosni i Hercegovini pristupilo se i mikrofilmiranju matičnih knjiga s područja susjedne države. Mikrofilmiranje je najvećim dijelom provedeno u Središnjem fotolaboratoriju HDA i jednim dijelom u Laboratoriju za mikrofilmiranje DA u Pazinu. Zbog veličine i složenosti projekta mikrofilmiranje je još uvijek u tijeku.
Sadržaj jedinice: Zbirke sadrži mikrofilmove crkvenih matičnih knjiga svih vjeroispovijesti s područja Republike Hrvatske, kao i državne matice s područja RH gdje su za vođenje matičnih knjiga bila zadužena tijela državne uprave (npr. područja pod talijanskom okupacijom). S područja BiH mikrofilmirane su matične knjige rimokatolika. Do sada je mikrofilmirano cca. 28.000 matičnih knjiga koje se čuvaju u državnim arhivima, crkvenim arhivima, župnim uredima, matičnim uredima, samostanima i sl.
Vrste medija: Mikrooblik ; Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: hrvatski ; latinski ; mađarski ; njemački ; talijanski ; srpski
Pisma: latinica ; glagoljica ; ćirilica (pismo nije specificirano) ; hebrejsko pismo
Obavijesna pomagala: HDA-1448/DB - 1 Računalna baza podataka matičnih knjiga (baza podataka)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5335
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica