Facebook
Naziv: Razna korespondencija (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1969
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1755 - 1963
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka je bila formirana okupljanjem korespondencije koja nije mogla biti pridružena postojećim obiteljskim ili osobnim fondovima u jednu zbirku, a nalazila se u tzv. "Zbirka neoaquisita" i skupini gradiva "Razne akvizicije". Ovo je gradivo bilo izdvojeno u zasebnu zbirku tijekom arhivističke obrade navedenih cjelina gradiva, koja je započela u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Zbirka je bila nadopunjavana novijim akvizicijama: 25/1963, 7/1971, 19/1974, 25/1974, 26/1974, 28/1985,
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od korespondencije (privatne i službene naravi).
Dopuna: Moguće su dopune gradiva iz novih akvizicija gradiva i sređivanja postojećih zbirki HDA.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi (Korespondencija)
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema prezimenu adresata, a unutar adresata prema kronološkom redoslijedu pisama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski ; mađarski ; talijanski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; njemačka gotica
Identifikator: HR-HDA/AJ 70287
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica