Facebook
Naziv: Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1387
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1904 - 2011
Tehničke jedinica: 2554 kom.
Sadržaj jedinice: Gradivo obuhvaća razdoblje od 1904. do 2010. Zbirka sadrži 1.806 naslov dokumentarnih filmova nastalih u razdoblju 1904-2000 i 76 kratkometražnih igranih filmova iz razdoblja 1928-2004, te 417 naslova animiranih filmova iz razdoblja 1922-2005. Zbirka neprofesijskog filma sastoji se od 205 naslova nastalih u razdoblju 1927-1938. Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (1927-1960) imala je produkcija obrazovnih, dokumentarnih i animiranih filmova. Tradicija snimanja kratkometražnih filmova nastavljena je i nakon 1945. s tim da je od početka 90-tih godina proizvodnja posebno dokumentarnih i eksperimentalnih filmova zbog visoke cijene filmske vrpce započela na video i digitalnom zapisu.
Izlučivanju: Izlučivanje se sustavno vrši s obzirom na tehničko stanje filmskog gradiva i prema Kriterijima za čuvanje i izlučivanje filmskog gradiva.
Vrste medija: Filmska vrpca
Vrste građe: Film
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Za sve kratkometražne filmove prilikom pregleda i tehničke obrade, sustavno se izrađuju tehnički i matični kartoni koji sadrže sve relevantne podatke o pojedinom filmu. Pored toga vodi se posebna inventarna knjiga u kojoj se može pratiti pojedini naslov od upotpunjavanja kopija, izvornih materijala, restauracije do izlučivanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: grupa autora
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Od 1995. godine započelo je sustavno zaštitno presnimavanje kratkometražnih filmova na video zapis, a od 2000. godine i na digitalni zapis.
Jezici: hrvatski
Restauracija: Svi kratkometražni filmovi snimljeni od 1954. do 1990. snimljeni su na filmskoj vrpci s acetatnom podlogom. Zbog neprimjerene pohrane i korištenja došlo je do mehaničkih oštećenja, gubitka kontrasta, gustoće, boje i oštrine filmskog zapisa. Za kratkometražne filmove nisu se izrađivali zamjenski izvorni materijali, pa od 1981. Hrvatska kinoteka započinje zaštićivati ovu vrstu filmova izradom novih zamjenskih izvornih materijala (DP, DN i TN) te sigurnosne kopije.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5274
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica