Facebook
Naziv: Zbirka razglednica (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1684
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zb.rzg. (hrvatski)
Razdoblje: 1897 - 2009
Arhivske jedinica: 11705 kom
Tehničke jedinica: 11705 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka razglednica je nastala u Hrvatskom državnom arhivu, sakupljanje se nije sustavno provodilo, a do pojedinih se komada dolazilo raznim akvizicijama. Razglednice su se počele prikupljati otprilike u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali nije poznato kada je oblikovana zbirka. Jezgru zbirke čini oko 2500 starih razglednica nastalih prije 1945. godine koja se čuvala u Odsjeku za starije arhivskog gradivo, dok je preostali dio prikupljan u Središnjem fotolaboratoriju Hrvatskog državnog arhiva. Zbirka je objedinjena 2010. godine i čuva se, obrađuje i ažurira unutar Fototeke.
Način preuzimanja: Gradivo je u Hrvatski državni arhiv pristizalo različitim akvizicijama, otkupom ili poklonom.
Sadržaj jedinice: Na razglednicama su prikazani motivi iz raznih mjesta diljem Hrvatske, susjednih zemalja i cijelog svijeta. Zbirka je organizirana u dvije serije. Serija "Hrvatska" okuplja razglednice s motivima hrvatskih mjesta i prirodnih znamenitosti, a u seriji "Strane zemlje" nalaze se razglednice nastale u raznim državama svijeta.
Izlučivanju: Multiplikati su izdvojeni na kraj svake podserije.
Vrste građe: razglednice
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon što je zbirka objedinjena, organizirana je u dvije serije: "Hrvatska" i "Strane zemlje", od kojih je svaka podijeljena na podserije. Serija "Hrvatska" podijeljena je na podserije prema mjestima čiji je motiv na razglednici, dok je serija "Strane zemlje" organizirana po državama. Tijekom sređivanja izdvojeni su multiplikati, razglednice su očišćene, uložene u nove kutije, numerirane i popisane.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski ; francuski ; mađarski ; španjolski ; švedski
Pisma: latinica ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Napomena o jezicima i pismima: Kada se govori o jeziku misli se na jezik na kojem je otisnut tekst na prednjoj, odnosno stražnjoj strani razglednice, a ne tekst kojim je ona pisana. Isto vrijedi i za pismo.
Obavijesna pomagala: HDA-1684/P - 1 Zbirka razglednica (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Ministarstvo kulture. Uprava za zaštitu kulturne baštine - Zagreb, Zbirka razglednica.
Hrvatski povijesni muzej - Zagreb, Zbirka razglednica i dopisnica. Zbirka razglednica.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zbirka razglednica domaćih gradova. Zbirka razglednica stranih gradova. Zbirka razglednica portreta. Zbirka razglednica etnografskih motiva.
Razglednice se čuvaju i u područnim arhivima i muzejima.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5567
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica