Facebook
Naziv: Zbirka digitalnih preslika matičnih knjiga pohranjenih u Hrvatskom državnom arhivu (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1162
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Zbirka digitalnih preslika matičnih knjiga pohranjenih u HDA (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 45 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1678 - 1878
Arhivske jedinica: 5985 snim
Tehničke jedinica: 1 disk (5 Gb na vanjskom memorijskom disku DAR-a, snimke 48 matičnih knjiga )
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nije poznato kada su u HDA matične knjige digitalizirane. Snimke svake pojedine knjige smještene su u zaseban folder. Folderi su kreirani u ožujku 2010. te potom preneseni na središnju vanjsku memoriju DAR-a.
Sadržaj jedinice: Digitalne preslike 48 matičnih knjiga iz Hrvatskog primorja, Like i Slavonije. 1. BRIBIR: 1.1. MKR 1678.-1736., MKV 1678.-1738., MKU 1678.-1744., 1.2. MKR 1815.-1853., 1.3. MKR 1854.-1858., 1.4. MKV 1815.-1821., 1853.-1858., 1.5. MKU 1787.-1836., 1.6. MKU 1837.-1858.; 2. BROD MORAVICE: 2.1. MKV 1815.-1858.; 3. BROD NA KUPI: 3.1. MKR 1730.-1766., 3.2. MKR 1815.-1858.; 4. CERNIK U SLAVONIJI: 4.1. MKR 1714.-1734., 4.2. MKR 1718.-1858., 4.3. MKR 1778., MKU 1778.-1807., 4.4. MKR 1778.-1807., MKU 1778.-1807., 4.5. MKR 1807.-1831., 4.6. MKR 1831.-1862., 4.7. MKV 1717.-1760., 4.8. MKV 1759.-1827., 4.9. MKV 1828.-1864., 4.10. MKV 1865.-1878., 4.11. MKU 1717.-1758.; 5. CRIKVENICA: 5.1. MKR 1815.-1858., 5.2. MKR 1822.-1855., 5.3. MKV 1800.-1858., 5.4. MKV 1822.-1855., 5.5. MKU 1798.-1858., 5.6. MKU 1822.-1855.; 6. ČABAR: 6.1. MKR 1815.-1857., 6.2. MKV 1815.-1857., 6.3. MKU 1815.-1857.; 7. DRAMALJ: 7.1. MKR 1816.-1858., 7.2. MKV 1815.-1858., 7.3. MKU 1816.-1858.; 8. KARLOBAG: 8.1. MKR 1691.-1770., 8.2. MKR 1771.-1804., 8.3. MKR 1804.-1861., MKV - MKU 1804.-1861., 8.4. MKV 1736.-1804., 8.5. MKU 1774.-1804.; 9. KRASNO: 9.1. MKR 1790.-1809., 9.2. MKR 1810.-1839., MKU - MKV 1790.-1840., 9.3. MKR 1835.-1859., 9.4. MKV 1835.-1859., 9.5. MKV 1835.-1859.; 10. LIČ: 10.1. MKR 1843.-1855., 10.2. MKV 1844.-1857., 10.3. MKU 1815.-1843.; 11. LIPA: 11.1. MKR 1769.-1852.; 12. RAVNA GORA: 12.1. MKR 1815.-1843., 12.2. MKV 1815.-1857.
Dopuna: U Hrvatskom državnom arhivu je, pored navedenih, pohranjeno još 38 matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Rijeci. Riječ je o knjigama iz Fužina, Grižana, Jadranova, Kuželja, Ledenica, Lokava, Mrkoplja, Novog Viinodolskog, Selca, Senja, Svetog Jurja, Triblja, Turaka i Vratnika.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbirka je podijeljena na dvanaest serija. Svaka serija se odnosi na pojedino mjesto za koje su vođene matične knjige. Serije sadrže za svaku matičnu knjigu zaseban folder s digitalnim snimkama. Folderi s matičnim knjigama prikazani su abecednim redom mjesta na koja se odnose. Folderi za pojedina mjesta poredani su po vrstama knjiga, prvo matične knjige krštenih, zatim matićne knjige umrlih i na kraju matične knjige vjenčanih.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Napomena o zaštitnom snimanju: Zaštitne snimke su pohranjene u HDA.
Jezici: latinski ; hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Izvornici su djelomice jako oštećeni.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Matrice digitalnih zapisa pohranjene su u HDA.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 275: Zbirka matičnih knjiga s primorsko-goranskog područja, istočne Istre i Kvarnerskih otoka
HR-HDA- 883: Zbirka matičnih knjiga
HR-DARI- 885: Zbirka digitalnih preslika matičnih knjiga župâ Riječke nadbiskupije
HR-HDA- 944: Matične knjige Građanske Hrvatske
Identifikator: HR-DARI/AJ 155944
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica