Facebook
Naziv: Zbirka matičnih knjiga (zbirka)
Signatura: HR-HDA-883
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1621 - 1947
Arhivske jedinica: 103.65 d/m
Tehničke jedinica: 88 kut. ; 2497 knj.
Povijest jedinice: Matične knjige preuzimane su u Državni arhiv u Zagrebu od matičnih ureda u prvoj polovici 60-tih godina 20. stoljeća. Iz Mađarske su restitucijom 1960. preuzete matice parice s prostora Baranje. Dio matičnih knjiga s područja Zagrebačke županije preuzet je 1998.
Sadržaj jedinice: Matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih te knjige zaručnika rimokatoličkih župa na prostoru središnje Hrvatske te, u manjoj mjeri, s prostora Slavonije i Hrvatskog primorja. Matice parice s područja Varaždinske županije (i Međimurja) 1847-1850. Matice parice rimokatolika s područja Slavonije i Baranje. Matice parice pravoslavnih parohija s područja Slavonije. Matice parice iz fonda "Pravoslavna Gornjokarlovačka eparhija u Plaškom". Matice parice grkokatoličkih župa s prostora Slavonije. Matice parice Židova. Matice parice reformista. Stališnici ("Stanje duša", Status animarum) s područja središnje Hrvatske i Like. Matične knjige vojnih jedinica, vojnih bolnica te vojnih dušobrižništava tijekom I. svjetskog rata. "Izvori za povijest otoka Korčule" - prijepisi javnih bilježnika s otoka Korčule (15-16. st.) te ispisi iz matičnih knjiga otoka Korčule (16-20. stoljeće) autora Ante Kalogjere. Navedena edicija je kopija.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena većina matičnih knjiga. Signature snimaka:
Jezici: latinski ; njemački ; srpski ; hrvatski
Pisma: glagoljica ; ćirilica (srpska) ; bosanica ; latinica
Obavijesna pomagala: HDA-883/P - 1 Indeks matičnih knjiga (popis)
Restauracija: Restauracija djelomično provedena.
Arhivske jedinice: HR-DAGS- 109: Zbirka matičnih knjiga
HR-DAST- 179: Zbirka matičnih knjiga
HR-DAŠI- 191: Zbirka matičnih knjiga
HR-DARI- 275: Zbirka matičnih knjiga s primorsko-goranskog područja, istočne Istre i Kvarnerskih otoka
HR-DADU- 290: Zbirka matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih bolnice Dubrovnik, nahodišta Dubrovnik, židovske općine i pravoslavne crkvene općine
HR-DABJ- 296: Zbirka matičnih knjiga rimokatoličkih župa s područja nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru
HR-DASB- 343: Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga rimokatoličkih župa Brodsko-posavske županije
HR-DASB- 344: Zbirka matičnih knjiga i parica matičnih knjiga pravoslavnih parohija Brodsko-Posavske županije
HR-DAZD- 378: Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u Zadru
HR-DAPA- 429: Zbirka matičnih knjiga
HR-DAZD- 461: Zbirka matičnih knjiga općinskih ureda građanskog stanja
HR-DAVŽ- 543: Zbirka matičnih knjiga rimokatoličkih župa
HR-DAVŽ- 556: Zbirka građanskih matičnih knjiga
HR-DAVŽ- 557: Zbirka matičnih knjiga srpske pravoslavne crkve
HR-DABJ- 590: Zbirka matičnih knjiga grkokatoličkih župa
HR-DABJ- 591: Zbirka matičnih knjiga srpsko-pravoslavnih parohija s područja nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru
HR-DABJ- 592: Zbirka matičnih knjiga židovskih bogoštovnih općina
HR-DABJ- 593: Zbirka matičnih knjiga reformiranih crkava - evangelici, kalvini
HR-DAKA- 607: Zbirka matičnih knjiga
HR-DAVŽ- 619: Zbirka matičnih knjiga židovskih vjeroispovjednih općina
HR-DASK- 719: Zbirka matičnih knjiga
HR-DAZG- 870: Zbirka matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva Zagreb
Identifikator: HR-HDA/AJ 55229
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica