Facebook
Naziv: Zbirka digitalnih preslika matičnih knjiga župâ Riječke nadbiskupije (zbirka)
Signatura: HR-DARI-885
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 034 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 18. stoljeće - 21. stoljeće (Podatak o vremenu nastanka odnosi se na izvornike, digitalni zapis nastao je 2008. u Hrvatskom državnom arhivu. )
Arhivske jedinica: 84446 snim
Tehničke jedinica: 17 DVD ; 1 disk
Odgovornost: Župa Kastav (stvaratelj) (1737 - 1950)
Župa Brseč (stvaratelj) (1827 - 1984)
Župa Lovran (stvaratelj) (1827 - 1960)
Župa Klana (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Mošćenice (stvaratelj) (1819 - 1967)
Župa Opatija (stvaratelj) (1907 - 2003)
Župa Vele Mune (stvaratelj) (1905 - 1944)
Župa Veli Brgud (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Veprinac (stvaratelj) (19. stoljeće - 1967)
Župa Volosko (stvaratelj) (18. stoljeće - 1974.)
Župa Brod Moravice (stvaratelj) (1733 - 1958)
Župa Crni Lug (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Čabar (stvaratelj) (1707 - 20. stoljeće)
Župa Delnice (stvaratelj) (1758 - 20. stoljeće)
Župa Lič (stvaratelj) (1907)
Župa Lokve (stvaratelj) (1811 - 1989)
Župa Plešce (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Prezid (stvaratelj) (1916 - 1976)
Župa Tršće (stvaratelj) (1881 - 1978)
Župa Završje (stvaratelj) (18. - 20. stoljeće)
Župa Fužine (stvaratelj) (1726 - 20. stoljeće)
Župa Lukovdol (stvaratelj) (1885 - 1957)
Župa Mrkopalj (stvaratelj) (19 - 20 stoljeće)
Župa Plemenitaš (stvaratelj) (18 stoljeće - 1976)
Župa Ravna Gora (stvaratelj) (1815. - 1950.)
Župa Vrbovsko (stvaratelj) (18. stoljeće - 1961.)
Župa Skrad (Divjake) (stvaratelj) (1930. - 1963.)
Župa Baška (stvaratelj) (1842. - 1863.)
Župa Cernik (stvaratelj) (1791. - 1966.)
Župa Grobnik (stvaratelj) (1840. - 20. stoljeće)
Župa Hreljin (stvaratelj) (20. stoljeće)
Župa Jelenje (stvaratelj) (1790. - 1957.)
Župa Praputnjak (stvaratelj) (1800. - 1957.)
Župa Bakar (stvaratelj) (1769. - 1988.)
Župa Bakarac (stvaratelj) (1923. - 2005.)
Župa Grižane (stvaratelj) (1800. - 1954.)
Župa Krasica (stvaratelj) (19. stoljeće - 1961.)
Župa Kukuljanovo (stvaratelj) (20. stoljeće)
Župa Škrljevo (stvaratelj) (1908. - 1941.)
Župa Tribalj (stvaratelj) (1836. - 1941.)
Župa Crikvenica (stvaratelj) (1738. - 20. stoljeće)
Župa Sv. Jelene (stvaratelj) (1790. - 1950.)
Župa Jadranovo (stvaratelj) (1889. - 1968.)
Župa Kraljevica (stvaratelj) (1790. - 20. stoljeće)
Župa Križišće (stvaratelj) (1875.- 1970.)
Župa Drivenik (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Šmrika (stvaratelj) (19. stoljeće - 1977.)
Župa Ledenice (stvaratelj) (1867. - 1950.)
Župa Krmpote (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Zagon (stvaratelj) (1890. - 1945.)
Župa Novi Vinodolski (stvaratelj) (18. stoljeće - 1936.)
Župa Selce (stvaratelj) (1801. - 20. stoljeće)
Župa Rijeka (stvaratelj) (19. stoljeće - 2005.)
Župa Trsat (stvaratelj) (1802. - 1934.)
Župa Draga (stvaratelj) (1809. - 1925.)
Župa Sušak (stvaratelj) (1948. - 2006.)
Župa Donja Drenova (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Rijeka. Krnjevo (stvaratelj) (1923. - 1956.)
Župa Viškovo (stvaratelj) (19. - 20. stoljeće)
Župa Bribir (stvaratelj)
Župa Brod na Kupi (stvaratelj)
Župa Karlobag (stvaratelj)
Župa Lipa (stvaratelj)
Župa Krasno (stvaratelj)
Povijest jedinice: Projekt je zamišljen i sproveden poticajem i u organizaciji ravnatelja Državnog arhiva u Rijeci, prof. Gorana Crnkovića. Gradivo je prikupljeno iz župâ uz zagovor i pomoć riječkog nadbiskupa, msgr. Ivana Devčića. Godine 2008. gradivo je mikrofilmirano i presnimljeno na DVD u Središnjem fotolaboratoriju HDA u Zagrebu, a izvornici su posredstvom Riječke nadbiskupije vraćeni pojedinim župama U travnju 2010. preuzeti su od Središnjeg fotolaboratorija Hrvatskog državnog arhiva digitalni zapisi za 48 matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Rijeci i Državnog arhiva u Gospiću čiji izvornici se čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 5. ožujka 2008. i 23. travnja 2010. iz Središnjeg fotolaboratorija Hrvatskog državnog arhiva.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži digitalne zapise 458 rimokatoličkih crkvenih matičnih knjiga krštenih/rođenih, vjenčanih, umrlih, stanja duša, zaručenih i indeksa za sljedeća mjesta Riječke nadbiskupije: Bakar, Bakarac, Baška, Brešca, Bribir, Brod Moravice, Brod na Kupi, Brseč, Cernik, Crikvenica, Crni Lug, Čabar, Delnice, Donja Drenova, Draga (Sušak), Dramalj, Drivenik, Fužine, Grižane, Grobnik, Hreljin, Jadranovo, Jelenje, Karlobag, Kastav, Klana, Kraljevica, Krasica, Krasno, Križišće, Krmpote, Kukuljanovo, Ledenice, Lič, Lipa, Lokve, Lovran, Lukovdol, Mošćenice, Mrkopalj, Novi Vinodolski, Opatija, Plemenitaš, Plešce, Poljane, Praputnjak, Prezid, Ravna Gora, Rijeka, Rijeka. Krnjevo, Rijeka. Sušak, Selce, Skrad, Škrljevo, Šmrika, Tribalj, Trsat, Tršće, Vele Mune, Veli Brgud, Veprinac, Viškovo, Volosko, Vrbovsko, Zagon, Završje i Zvoneća.
Vrste medija: Digitalni medij
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno popisano u Središnjem fotolaboratoriju Hrvatskog državnog arhiva. Popis je sastavljen po pojedinom imatelju, odnosno župnom uredu, ali bez nekog logičnog niza. Popis sadrži sljedeće obavjesne metapodatke: imatelj, mjesto, konfesija, razdoblje, signatura DVD-a i signatura mikrofilmskog svitka.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2107
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Izrađene su dvije pričuvne kopije. Jednu je planirano presnimiti 2013., a drugu 2018. godine.
Jezici: latinski ; hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-885/P - 1 Zbirka matičnih knjiga župâ Riječke nadbiskupije na digitalnom zapisu (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 69531
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica