Facebook
Naziv: Zbirka scenarija i knjiga snimanja domaćeg filma (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1391
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1916 - 2011
Tehničke jedinica: 2331 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv
Povijest jedinice: Hrvatska kinoteka (danas Hrvatski filmski arhiv) proteklu 31 godinu sustavnom suradnjom sa stvarateljima filmskog djela, producentima i distributerima prikuplja i trajno čuva scenarije i knjige snimanja dugometražnih igranih i kratkometražnih filmova. Nastoji se rekonstruirati i proces nastanka animiranih filmova, gdje scenarij zamjenjuje tzv. lay out, tj. oslikana knjiga snimanja. U sklopu iste zbirke čuvaju se i prospekti, dijalog liste, titl liste, financijska dokumentacija, press cliping i svo drugo popratno gradivo uz film.
Sadržaj jedinice: Za pojedine naslove dugometražnih igranih i kratkometražnih filmova sačuvani su scenariji i knjige snimanja u više verzija.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Svi naslovi filmova (scenariji i knjige snimanja) kataloški su obrađeni i složeni po abecednom redu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: pojedini autori
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Za pojedine vrste popratnog gradiva, (npr. knjige snimanja animiranog filma - lay out, izrađene su preslike na digitalnom mediju zbog mogućnosti oštećivanja originala (nrp. zbirka Dušana Vukotića).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5278
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica