Facebook
Naziv: Zbirka glagoljskih isprava (zbirka)
Signatura: HR-HDA-879
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: glag.ispr. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Glagolitica II (hrvatski)
Razdoblje: 1464 - 1764
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 53 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač)
Povijest jedinice: Veći se dio gradiva ovog fonda u HDA-u nalazilo već prije 1910. godine (ostavština Ivana Kukuljevića) kada ga je popisao Rudolf Strohal. Dio isprava, 1910. godine otkupljen od obitelji Fanfogna-Garagnin, spada u cjelinu zbirke glagoljskih isprava obitelji Fanfogna-Garagnin koje se danas čuvaju u arhivu te obitelji u Trogiru. Fond čini i gradivo koje je HDA stekao sljedećim akvizicijama: Aleksandar Eherman: 1945/15; darovanje, Branka Antončić: 1946/30; kupnja, Lene Karlić: 1948; darovanje, Branko Kursar: 1962/14; darovanje. Vanja Radauš: 1968; darovanje.
Sadržaj jedinice: Isprave se odnose na imovinsko pravne poslove na području Kvarnera, Istre i Ozlja, a nekoliko isprava iz 18. stoljeća je s područja Zadra (obitelj Fanfogna).
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: U travnju 1985. godine gradivo je snimljeno u cijelosti (r. br. 3762).
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Glagoljica
Obavijesna pomagala: HDA-879/ - 3 Glagoljski rukopisi
HDA-879/R - 1 Glagolitica (regesta)
Restauracija: Isprave su pojedinačno restaurirane.
Arhivske jedinice: HR-KST01- 18: GLAGOLJSKI I BOSANČICOM PISANI SPISI
HR-AHAZU- 73: Hrvatske glagoljske isprave
HR-AHAZU- 95: Zbirka glagoljskih matičnih knjiga Hrvatskog primorja
HR-AHAZU- 98: Zbirka glagoljskih rukopisa i kodeksa
HR-DAST- 156: Obitelj Fanfogna-Garagnin
HR-DAZD- 354: Obitelj Fanfogna
HR-HDA- 713: Obitelj Fanfogna-Garagnin
HR-HDA- 882: Zbirka glagoljskih rukopisa
Napomena o dopunskim izvorima: NSK 589. Zbirka glagoljskih rukopisa/kodeksa; XIII-XIX: kom. 36. Katalog. Provincija franjevaca trećoredaca 290. Zbirka glagoljskih rukopisa; 1501/XIX: kom. 50; 0.4. ZKZ 49. Obitelj Fanfogna Arhiv Prvostolnog kaptola u Splitu - Zbirka isprava pisanih bosančicom i glagoljicom; kom. 67.
Literatura: Kukuljević Sakcinski, Ivan. Acta Croatica, Zagreb : Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja, 1863,
Strohal, R. Glagolski spomenici u Kraljevskom zemaljskom arhivu,
Kolanović, Josip. Glagoljski rukopisi i isprave u arhivu Hrvatske, Zagreb: Staroslavenski institut, 1983,
Hrvatski spomenici / zbirku I. Kukuljevića i R. Lopašića popunio i za tisak priredio Đuro Šurmin, Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnsoti, 1898,
Identifikator: HR-HDA/AJ 4796
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica