Facebook
Naziv: Obitelj Fanfogna (fond)
Signatura: HR-DAZD-354
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: Fanfogna (hrvatski)
Alternativni nazivi: Famiglia Fanfogna (talijanski)
Razdoblje: 1355 - 1673
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 10 kom. (pergamena); 1 kut. (papir)
Odgovornost: Obitelj Fanfogna (stvaratelj) (1104)
Fanfogna, obitelj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond obitelji Fanfogna je primljen u Arhiv C.k. Namjesništva u razdoblju između 1895. i 1905. godine. Radi se zasigurno o ostatku ostataka obiteljskih dokumenata. Ne zna se sudbina bogate obiteljske knjižnice. Trogirski ogranak je nasljedio arhiv i knjižnicu obitelj Garagnin. Ivan Dominik Fanfogna Garagnin dio je predao zemaljskoj vladi u Zagrebu (sada HDA), a dio je pohranjen u Državnom arhivu u Splitu. Velika količina dokumenata koja se odnosi na obitelj Fanfogna nalazi se u obiteljskom fondu Corponese.
Sadržaj jedinice: Gradivo obiteljskog fonda Fanfogna sadrži uglavnom imovinsko pravne dokumente nekoliko generacija obitelji Fanfogna, kao bračne ugovore, oporuke, dokumente o imovinsko-pravnim sporovima i financijskim obvezama članova obitelji. Manji broj dokumenata odnosi se na ljude koji ne nose prezime Fanfogna, što ne znači da nisu povezani s obitelji, jer u literaturi i gradivu fonda nedostaju podaci koji bi bolje osvijetlili rodbinske veze u ovoj obitelji.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond sadrži 69 dokumenata koji gotovo svi dokumentiraju imovinsko pravne poslove članova obitelji. Arhivsko gradivo obiteljskog fonda Fanfogna obuhvaća vremenski raspon od 1355. do 1673. godine. Gradivo se prije sređivanja nalazilo u jednoj kutiji. Dokumenti su paginirani redoslijedom koji se nije oslanjao niti na kronološki niti sadržajni princip. Po toj paginaciji postoji pokušaj izrade regesta iz osamdesetih godina prošlog stoljeća. Prigodom ovog sređivanja najprije se pristupilo sadržajnoj identifikaciji dokumenata i izradi regesta. Na odluku da se dokumenti slože u jedinstvenu kronološku seriju najviše je utjecao mali broj dokumenata i nedostatak saznanja o rodbinskim odnosima, što je glavna prepreka formiranju generacijskih serija. Fond sadrži čak dva genealoška stabla obitelji, ali se na njima ne mogu sa sigurnošću identificirati osobe koje se pojavljuju u dokumentima bez opsežnijih istraživanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-354/AI - 1 Obitelj Fanfogna (analitički inventar)
DAZD-354/AI - 2 Obitelj Fanfogna (analitički inventar)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15463
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica