Facebook
Naziv: Zbirka glagoljskih rukopisa (zbirka)
Signatura: HR-HDA-882
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zb. rkp. glag. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Glagolitica I (hrvatski)
Razdoblje: 1401 - 1834
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač)
Povijest jedinice: Dio se gradiva ovog fonda u HDA-u nalazilo već prije 1910. godine (ostavština Ivana Kukuljevića) kada ga je popisao Rudolf Strohal. Dio isprava, 1910. godine otkupljen od obitelji Fanfogna-Garagnin, spada u cjelinu zbirke glagoljskih isprava obitelji Fanfogna-Garagnin koje se danas čuvaju u arhivu te obitelji u Trogiru. Fond čini i gradivo koje je HDA stekao sljedećim akvizicijama: Aleksandar Eherman: 1945/15; darovanje, Branka Antončić: 1946/30; kupnja, Lene Karlić: 1948; darovanje, Branko Kursar: 1962/14; darovanje. Vanja Radauš: 1968; darovanje.
Sadržaj jedinice: Zbirku čine: fragmenti liturgijskih knjiga; knjiga zapisnika, primitaka i izdataka bratovštine Sv. Martina u Malom Lošinju; misna knjiga Riječkog kaptola; knjiga računa bratovštine oltara Sv. Fabijana i Sebastijana i Sv. Duha u Vrani, te u istoj knjizi matica krštenih, umrlih i vjenčanih župe Vrana; fragmenti računa, dugova i livela te fragment direktorija samostana Sv. Mihovila u Porozinu; dvije staroslavenske gramatike; šaljiva pjesma o dvije žene s Ugljana; knjiga rasprava iz kršćanskog nauka nazvana Dijalog svetoga Grgura pape; fragment božićne propovijedi; popis novca danog vrbničkim popovima; fragmenti molitvenika; knjižica Zrcalo od ispovidi.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: glagoljica
Obavijesna pomagala: HDA-879/ - 3 Glagoljski rukopisi
HDA-879/R - 1 Glagolitica (regesta)
Restauracija: Restauracija provedena
Identifikator: HR-HDA/AJ 4799
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica