Facebook Slike
Naziv: Zbirka filmskih plakata (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1394
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1917 - 2011
Tehničke jedinica: 4770 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv
Povijest jedinice: Stvaranje zbirke filmskih plakata započelo je polovicom 80-tih godina. Prvenstveno se nastojalo prikupiti sve plakate hrvatskih dugometražnih igranih filmova, a zatim i one filmske zbirke, posebno do 1945. Kako je sustav predaje kopija stranog filma ustanovljen na temelju zakonske obveze, distributeri su nastavili predavati filmske plakate stranog filma na trajnu pohranu u Hrvatsku kinoteku (danas Hrvatski filmski arhiv).
Sadržaj jedinice: Gradivo obuhvaća razdoblje od 1917. do 2011. Od svog osnutka 1979. Hrvatska kinoteka (danas Hrvatski filmski arhiv) započela je uz filmsko gradivo sustavno prikupljati i filmske plakate. Među otkupljenim plakatima posebno je vrijedna zbirka filmskih plakata iz 20-tih i 30-tih godina koja služi kao jedini izvor za istraživanje stranih filmova prikazanih u Hrvatskoj. Pored plakata iz ranog razdoblja europskog i hrvatskog filma koje čine posebnu vrijednost ove zbirke, filmski distributeri sustavno su uz kopije filmova predavali filmske plakate. Prilikom prestanka rada dvorane Kinoteke u Kordunskoj 1, Filmoteka 16 predala je vrijednu zbirku plakata klasičnih djela filmske umjetnosti, iz razdoblja 50-tih do 70-tih godina. U suradnji s filmskim producentima dugometražnih igranih filmova rekonstruirani su filmski plakati za sve hrvatske dugometražne igrane filmove.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: plakati
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: autor plakata
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Serija plakata domaćeg filma zaštitno je presnimljena na digitalni medij (CD).
Jezici: hrvatski ; engleski ; češki ; francuski ; njemački ; poljski ; talijanski ; srpski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5281
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica