Facebook
Naziv: Zbirka osmrtnica (zbirka)
Signatura: HR-HDA-909
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Osmrt. (hrvatski)
Razdoblje: 1788 - 1999
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut. ; 3251 kom.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala nesustavnim prikupljanjem gradiva na različite načine: darovanjem (akv. 8/1951, 13/1951, 2/1954), otkupom (13/1969, 19/1978) te po službenoj dužnosti (13/1974, 1/1975, 2/1976). Manji dio zbirke nastao je izdvajanjem osmrtnica iz fondova i zbirki Hrvatskog državnog arhiva.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od osmrtnica različitih osoba, s obzirom na njihov društveni položaj i zanimanje. Osmrtnice starijeg datuma (do prve polovice 20. stoljeća) mahom se odnose na članove plemićkih obitelji te pojedinaca iz građanskih obitelji, ali istaknute u javnom životu.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Osmrtnice su u prve dvije kutije sređene samo po abecednom redu, dok je u preostale tri kutije gradivo najprije složeno po broju akvizicije, a zatim abecedno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; mađarski ; njemački ; talijanski ; latinski ; slovenski ; srpski ; francuski
Pisma: latinica ; njemačka gotica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-912/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv.41 (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 884: Hrvatsko plemstvo
Identifikator: HR-HDA/AJ 4821
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica