Facebook
Naziv: Zbirka fotografskih portreta 19. i 20. stoljeća (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1443
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka portreta (hrvatski)
Razdoblje: 1856 - 1977
Arhivske jedinica: 1236 kom
Tehničke jedinica: 1236 kom. (pozitivi raznih formata)
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač) (1952 - 1976)
Povijest jedinice: Zbirka je sastavljena od raznih akvizicija koje su godinama pristizale u Arhiv.
Sadržaj jedinice: Zbirku sačinjavaju portreti osoba iz javnog života Hrvatske i Europe nastali u uglednim hrvatskim fotografskim atelijerima 19. (Hühn, Pommer, Hase, Fickert, Sárosy, Burato, Goldstein…) i 20. stoljeća (Foto Tonka, Mosinger, Varga). Dio fotografija snimljen je i u nekim od značajnijih europskih foto studija (Disderi, Löwy, Szekely...). Zbirka je sastavljena od različitih nerazvrstanih akvizicija, a priključen joj je i dio fotografske ostavštine Bartola Zmajića.
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1422: Fond fotografija Agencije za fotodokumentaciju
HR-HDA- 1758: Pavić Milan
Identifikator: HR-HDA/AJ 5330
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica