Facebook
Naziv: Pavić Milan (fond)
Signatura: HR-HDA-1758
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Pavić M. (hrvatski)
Razdoblje: 1937 - 1995
Arhivske jedinica: 1.60 d/m
Tehničke jedinica: 1 amb. kut. ; 1 mapa ; 9 kut. ; 3 alb.
Odgovornost: Pavić, Milan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je kupljeno od Slavke Pavić (akv. 45/1995 i 16/1997).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži osobne dokumente M. Pavića (propusnice, iskaznice, putovnice); diplome i priznanja; nekoliko fotomonografija i fotografija; novinske isječke i članke (Pavićeve i o njemu), razne prospekte i druge tiskovine.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno, a ono koje sadrži osobne podatke dostupno je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; srpski ; njemački ; engleski ; ruski ; talijanski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1758/P - 1 Popis gradiva OF Milan Pavić (popis)
HDA-1758/SI - 3 Zbirka portreta javnih i kulturnih djelatnika Milana Pavića (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DASK- 766: Zbirka fotografija, negativa i dijapozitiva Milana Pavića
HR-DAZG- 1152: Pavić Milan
Identifikator: HR-HDA/AJ 5638
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica