Facebook
Naziv: Zbirka portreta javnih i kulturnih djelatnika Milana Pavića (serija)
Signatura: HR-HDA-1758-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka Pavić (hrvatski)
Razdoblje: 1940 - 1986
Arhivske jedinica: 2208 kom
Tehničke jedinica: 1329 kom. (c/b negativi 6x6 cm); 879 kom. (kolor dijapozitivi 6x6 cm)
Odgovornost: Pavić, Milan (fotograf) (1942 - 1986)
Povijest jedinice: Zbirka je otkupljena od autorove supruge Slavke Pavić.
Sadržaj jedinice: Na negativima i dijapozitivima zabilježen je niz istaknutih javnih i kulturnih djelatnika Hrvatske (slikari, skladatelji, književnici, znanstvenici, fotografi, sveučilišni profesori…) 20. stoljeća, kao i neki događaji značajni za kulturni život zemlje. Negativi i dijapozitivi podijeljeni su na 177 serija unutar kojih su objedinjeni snimci svakog od pojedinaca ili skupine tematski povezane uz određeni događaj. Posljednje četiri serije nisu sastavljene isključivo od portreta, ali su većinom sadržajno povezane uz portretirane osobe.
Izlučivanju: Ukupno je gradivo predviđeno za trajno čuvanje i nije vršeno nikakvo izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: 1329 negativa i 879 dijapozitiva preuzeto je u izvornim zaštitnim uložnicama tematski raspodijeljenima u papirnate vrećice s kratkim opisom. Prilikom sređivanja tijekom 2006. godine zadržan je prvobitni red snimaka te je izrađen popis portretiranih osoba i tema s točnim brojem negativa odnosno dijapozitiva, datumom snimanja i kratkim opisom svake serije. Tijekom dalje obrade fotografije su preambalažirane u nove zaštitne uložnice, signirane i pohranjene u arhivske kutije za fotografije. Po završetku, zbirka je 2008. godine u cijelosti digitalizirana i opisana u računalnom programu za upravljanje digitalnim snimcima „Saperion“, koji omogućuje pretraživanje prema više različitih kriterija (signatura, stvaratelj, fotograf, agencija, država, regija, mjesto, nastanak, vrsta fotografije, tehnika i opis), kao i pregled fotografija unutar zbirke s pridruženim opisima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Zbirka je u potpunosti digitalizirana.
Obavijesna pomagala: HDA-1758/DB - 2 Zbirka portreta javnih i kulturnih djelatnika Milana Pavića (baza podataka)
HDA-1758/SI - 3 Zbirka portreta javnih i kulturnih djelatnika Milana Pavića (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1422: Fond fotografija Agencije za fotodokumentaciju
Identifikator: HR-HDA/AJ 60203
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica