Facebook
Naziv: Razni ratni povijesni spisi (zbirka)
Signatura: HR-HDA-477
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RRPS (hrvatski)
Razdoblje: 1554 - 2010
Arhivske jedinica: 10 d/m
Tehničke jedinica: 101 kut.
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (stvaratelj)
Povijest jedinice: Zbirka je nastala izdvajanjem gradiva vojnih oblasti iz Zbirke raznih zapisa (HR HDA 898) te fondova Ratnog arhiva i muzeja NDH (HR HDA 1195) i Družbe Braća hrvatskoga zmaja (HR HDA 635). Gradivo je prvobitno bilo okupljeno pod skupnim nazivom Militaria varia.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži fragmente nastale djelovanjem vojnih ustanova i postrojbi te manjim dijelom civilnih vlasti Habsburške i Austro-Ugarske Monarhije, Države SHS, Kraljevstva SHS, Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, Demokratske Federativne Jugoslavije i Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Dio zbirke sastoji se od raznih radnih materijala i rukopisa s povijesnom tematikom.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je složeno kronološki unutar dvije serije: Izvorno gradivo i Povijesne studije (Austrijska/Habsburška/Austro-Ugarska Monarhija, Država SHS, Kraljevstvo SHS, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, NDH, njemačke oružane snage, NOV i POJ/JA/JNA). Razni rukopisi i radni materijali (serija Povijesne studije) čine zasebnu seriju, koja je fizički smještena na kraju zbirke.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je u pravilu za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN 105/1997). Zbirka sadrži dokumentaciju s oznakom tajnosti, čija je dostupnost ograničena i u postupanju s kojom se primjenjuju odredbe Zakona o tajnosti podataka (NN 79/2007) i Zakona o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007).
Jezici: njemački ; hrvatski ; latinski ; srpski ; češki ; mađarski ; poljski
Pisma: njemačka gotica ; latinica ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Obavijesna pomagala: HDA-477/AI - 1 Razni ratno-povijesni spisi (analitički inventar)
HDA-477/SI - 1 Razni ratni povijesni spisi (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4415
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica