Facebook
Naziv: Zbirka fotografija iz Drugoga svjetskog rata (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1719
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 1662 kom
Tehničke jedinica: 360 kom. (Crno-bijeli negativi raznih formata na staklu i filmu); 1020 kom. (Crno-bijeli pozitivi raznih formata); 282 kom. (Digitalni snimci)
Odgovornost: Hrvatski državni arhiv (sakupljač) (2004 - 2013)
Povijest jedinice: Zbirka je sastavljena od fotografija pristiglih u arhiv kroz različite akvizicije.
Sadržaj jedinice: Zbirka okuplja fotografije nastale kroz vrijeme Drugoga svjetskog rata snimljene u postrojbama NoV i PoJ te postrojbama domobranstva NDH.
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka je otvorenog tipa i u nju se razvrstava novopristigla građa nastala u razdoblju Drugoga svjetskog rata. Za sve negative na staklu izrađene su kontakt kopije, a digitalni su snimci indeksirani u bazi podataka Saperion. Za cijelu je zbirku izrađen popis snimaka po serijama i podserijama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5602
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica