Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Zbjeg u El Shattu (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1737
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka El Shatt (hrvatski)
Alternativni nazivi: El Shatt (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1946
Arhivske jedinica: 1456 kom
Tehničke jedinica: 1456 neg. (Negativi leica formata na nitratnoj podlozi)
Odgovornost: Jugoslavenski zbjeg u Egiptu (stvaratelj) (1944-1946)
Povijest jedinice: Gradski Muzej Makarska predao je Hrvatskom državnom arhivu 1995. godine 47 filmova s ukupno 1456 c/b negativa na nitratnoj podlozi formata 24x36 mm foto – gradiva iz El Shatta u svrhu zaštite i kopiranja. Negativi su u Gradskom muzeju Makarska od početka 60-ih godina 20. st. kada ih je Ljubomir Garbin, šef foto–sekcije zbjega i vjerojatni snimatelj većine negativa, poklonio u vrijeme dok se prikupljalo gradivo za muzej.
Sadržaj jedinice: Fotografije (2. veljače 1944. - 20. veljače 1946.) prikazuju segmente života ljudi u zbjegu. Najveći dio zbirke sačinjavaju portreti sudionika zbjega, a zabilježena je i prosvjetno - kulturna djelatnost boraca invalida, djelatnost saniteta, rad likovnih umjetnika, novinsko izdavaštvo, kulturne priredbe i velika Izložba jugoslavenske narodne umjetnosti i zanatstva održana u Kairu krajem 1944. godine. Dio fotografija prikazuje groblje u El Shattu i grobove preminulih, a na nekoliko fotografija prikazani su i pojedini rajoni i logori zbjega.
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Negativi su izvorno preuzeti na 47 filmova bez obavijesnih pomagala. Zbirka je digitalizirana, a fotografije su podijeljene u serije prema temama odnosno motivima s fotografija. Formirane su četiri serije, i to: 1. Invalidi; 2. Groblje; 3. Osobe i 4. Iz života zbjega. Zbirka je opisana u računalnom programu „Saperion“ koji omogućuje pretraživanje prema više različitih kriterija (signatura, stvaratelj, fotograf, agencija, država, regija, mjesto, nastanak, vrsta fotografije, tehnika i opis), kao i pregled fotografija unutar zbirke s pridruženim opisom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Cijela je zbirka digitalizirana i postoje digitalne kopije u TIFF formatu pohranjene na DVD-u i na storage sustavu.
Obavijesna pomagala: HDA-1737/DB - 2 Zbjeg u El Shattu (baza podataka)
HDA-1737/SI - 1 Zbirka fotografija Zbjeg u El Shattu (sumarni inventar)
Restauracija: Izvorni negativi na nitratnoj podlozi najprije su, u svrhu zaštite, otkopirani na poliestersku podlogu te zatim s izvornika digitalizirani.
Arhivske jedinice: HR-DAST- 23: Jugoslavenski zbjeg u Egiptu
HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet
Napomena o dopunskim izvorima: Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu posjeduje seriju fotografija El Shatt unutar zbirke Zbjegovi. Gradski muzej Makarska posjeduje građu o zbjegu, i to arhivsku, memoarsku, fotografsku, zvučnu, sitni tisak i periodiku.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5620
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica