Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1718
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1941 - 1959 (Većina fotografija snimljena je između 1942. i 1945. godine, dok su spomen-fotografije i snimci sa izložbe kasnijeg datuma (1958. i 1959. godine).)
Arhivske jedinica: 2237 kom
Tehničke jedinica: 2237 kom. (c/b fotografije raznih formata); 6 foto-alb. (foto-albumi s ukupno 523 c/b fotografije)
Povijest jedinice: Zbirka je u HDA prvotno bila pohranjena u Odsjeku za arhivsko gradivo političkih stranaka i udruga, iz kojeg je 1. ožujka 2001. godine predana Odsjeku za arhivsko gradivo vojnih fondova. Nakon toga je 19. listopada 2004. predana Središnjem fotolaboratoriju u kojem je sređena početkom 2011. godine.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži reprodukcije fotografija 10. korpusa Nov i PoJ, fotografije 12. i 28. (slavonske) divizije, kao i snimke djelovanja partizanskih postrojbi na području Treće operativne zone, odnosno kasnijeg Drugog korpusa NOV i POJ. U foto-albumima su, uz snimke navedenih postrojbi, također i snimci iz rata na području cijele nekadašnje Jugoslavije.
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Provedeno je izlučivanje multiplikata.
Vrste medija: Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: U prvoj fazi izlučeni su multiplikati i izrađen je sumarni popis. Fotografije su signirane i složene u serije, nakon čega je prema postojećem izvornom popisu izrađen detaljni popis snimaka.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Obavijesna pomagala: HDA-1718/P - 1 Zbirka fotografija Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5601
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica