Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-1449/P - 1
Naslov: Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava X-XIX. st. (po mjestima)
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: popis
Autori: Josip Kolanović, Vlatka Lemić
Uz fond: HR-HDA- 1449 Zbirka mikrofilmova glagoljskih rukopisa i isprava
Godina izrade: 2002
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 3285
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica