Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: HDA-1033/AI - 1
Naslov: Gušić Marijana
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta: analitički inventar
Autori: Čvrljak Krešimir
Uz fond: HR-HDA- 1033 Gušić Marijana
Godina izrade: 1988
Razdoblje: 1798 - 1985
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
PDF:
Identifikator: HR-HDA / OP 528
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica