Facebook
Naziv: Gušić Marijana (fond)
Signatura: HR-HDA-1033
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Gušić M. (hrvatski)
Razdoblje: 1798 - 1985
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 3 svež ; 18 kut.
Odgovornost: Gušić, Marijana (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda darovala je Marijana Gušić (akv. 21/1986).
Sadržaj jedinice: U gradivu fonda čuvaju se osobni dokumenti Marijane Gušić kao i njezini prilozi za biografiju. Vezano uz njezin rad u Etnografskom muzeju tu je dokumentacija koja je nastala njezinim rukovođenjem Muzejom, radom na terenu, kroz postave etnografskih zbirki, otvaranje muzeja i izradu kataloga te vezano uz izložbe nastale uz pomoć i u organizaciji Etnografskog muzeja u Zagrebu. Zasebna su cjelina njezini etnografski radovi (monografije, članci i studije, recenzije, mišljenja, ocjene, prikazi, prijedlozi i osvrti te drugi objavljeni radovi u rukopisima). U okviru njezine javne znanstveno-kulturne djelatnosti sačuvala su se njezina predavanja i referati, dokumentacija nastala radom u JAZU, razni radio i televizijski te folkloristički prilozi, njezin rad u Društvu za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije te u uredništvu časopisa "Kaj". Zasebna je cjelina njezine korespondencije, s ustanovama kao i sa brojnim fizičkim osobama.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: M. Gušić je spise, rukopise i drugu radnu dokumentaciju kronološki odlagala u priručne registratore i druga tehnička pomagala. Stvoreno je šest serija koje su raščlanjene do maksimuma svoje preglednosti i sadržajnosti (Osobni dokumenti i prilozi za biografiju, Rad u Etnografskom muzeju, Etnografski radovi, Javna znanstveno-kulturna djelatnost, Korespondencija, Razno)
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski ; engleski ; poljski ; ruski ; francuski ; slovenski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Obavijesna pomagala: HDA-1033/AI - 1 Gušić Marijana (analitički inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: Dio gradiva čuva se i u Etnografskom muzeju Zagreb (zbirka br. 306).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4919
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica