Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DAVU-SCVK-86/SI - 1
Naslov: Kulturno-prosvjetno vijeće Vinkovci
Imatelj: Arhivski sabirni centar u Vinkovcima
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Marko Landeka
Uz fond: HR-DAVU-SCVK- 86 Kulturno prosvjetno vijeće Vinkovci
Godina izrade: 2003
Razdoblje: 1965 - 1974
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 4
PDF:
Identifikator: HR-DAVU-SCVK / OP 5516
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica