Facebook
Naziv: Kulturno prosvjetno vijeće Vinkovci (fond)
Signatura: HR-DAVU-SCVK-86
Imatelj: Arhivski sabirni centar u Vinkovcima
Normativni nazivi: Kulturno prosvjetna zajednica (hrvatski)
Razdoblje: 1965 - 1974
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 6 kut.
Odgovornost: Kulturno-prosvjetno vijeće Vinkovci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda pronađeno je na tavnu zgrade Narodnog sveučilišta (danas Gradska knjižnica) tijekom Domovinskog rata 1991. godine kad je zgrada bila pogođena nekoliko puta neprijateljskim projektilima.
Sadržaj jedinice: U sačuvanim spisima nalazi se najčešće korespodencija s pojedincima ili grupama koje su dolazile u Vinkovce održavati predstave. Iz spisa je moguće napraviti kronologiju kulturnih zbivanja u gradu, nije vidljivo kako se razvijala sama institucija, kada je nastala, na koji način je djelovala i sl. Osim tri kutije spisa, jednog albuma fotografija jedne izložbe i tri kutije fotografija ništa više nije sačuvano.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje gradiva u Arhivu nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Urudžbeni zapisnici nisu sačuvani pa je bilo problema kod slaganja spisa, jer brojevi spisa isu vođeni pravilno. Službenik je spise ulagao u košuljice, na koje je pisao urudžbene brojeve, ali se ti brojevi često nisu slagali s brojevima na spisima. Pri sređivanju fonda korišteni su brojevi s košuljica, a u slučaju kada se broj na košuljici i spisu nije slagao, na spis je upisan broj s košuljice.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Vukovaru.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Vukovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAVU-SCVK-86/SI - 1 Kulturno-prosvjetno vijeće Vinkovci (sumarni inventar)
DAVU-SCVK-86/V - 2 Kulturno-prosvjetna zajednica Vinkovci (vodič)
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/AJ 15023
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica