Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-1058/P - 1
Naslov: Krojačka zanatska radnja "Moda" Rijeka
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: popis
Autori: Zorica Manojlović
Uz fond: HR-DARI- 1058 Krojačka zanatska radnja "Moda" Rijeka
Godina izrade: 2011
Razdoblje: 1955 - 1957
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 3
PDF:
Identifikator: HR-DARI / OP 5534