Facebook
Naziv: Krojačka zanatska radnja "Moda" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1058
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 131 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1957
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Krojačka zanatska radnja "Moda" Rijeka (stvaratelj) (1955-1957)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: 1. Okružnice, 1955; 2. Tarifni pravilnik, 1955; 3. Isplatne liste, 1955; 4. Rješenja o likvidaciji i tijek postupka, 1955-1957; 5. Okružnice Zanatske komore (likvidacija), 1955; 6. Rješenja o otkazima, potvrde o zaposlenju (likivdacija), 1955.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice sređene su po vrsti i kronološki.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1058/P - 1 Krojačka zanatska radnja "Moda" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132724
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica