Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DARI-47/SI - 1
Naslov: Lučka kapetanija Bakar
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Albino Senčić
Uz fond: HR-DARI- 47 Lučki ured Bakar
Godina izrade: 2000
Razdoblje: 1826 - 1918
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 49
Deponiranost: Obavijesno pomagalo se nalazi u centralnom katalogu
PDF:
Identifikator: HR-DARI / OP 6239