Obavijesna pomagala

Facebook
Signatura: DAVŽ-96/SI - 1
Naslov: Narodni odbor općine Varaždinske Toplice
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Vrsta: sumarni inventar
Autori: Vojmir Sabolić
Uz fond: HR-DAVŽ- 96 Narodni odbor općine Varaždinske Toplice
Godina izrade: 2012
Razdoblje: 1952 - 1962
Jezik: hrvatski
Pismo: latinica
Broj stranica: 32
PDF:
Identifikator: HR-DAVŽ / OP 6418
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica