Facebook
Naziv: Redarstvena oblast za grad Zagreb
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: Redarstvena oblast za grad Zagreb (hrvatski)
Povijesni nazivi: Redarstvena oblast za grad Zagreb (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kr. hrvatsko-slavonska-dalmatinska zemaljska vlada na osnovi članka 124. Zakona o ustroju gradskih općina od 26. lipnja 1895. godine, preuzela je redarstvo grada Zagreba u svoju upravu, te je banskom naredbom od 23. prosinca 1908. godine, broj 3644-Pr, ustrojeno Kraljevsko redarstveno povjereništvo za grad Zagreb, koje je Naredbom od 6. rujna 1921. godine, broj 14392-Pr, pretvoreno u Kraljevsko redarstveno ranvateljstvo u Zagrebu. U vrijeme Nezavisne Države Hrvatske donesena je Zakonska odredba o župskim redarstvenim oblastima (NN 161/1941). U njoj je u člancima 16 i 17 regulirano pitanje redarstva grada Zagreba tako što je mjesno redarstveno ravnateljstvo preimenovano u Redarstvenu oblast za grad Zagreb uz zadržavanje dotadašnjeg djelokruga. U pogledu upravnog postupka i poslovanja župskih redarstvenih oblasti i ispostava, vrijedili su isti oni propisi kao i za ostale državne prvomolbene upravne oblasti. Zakonskom odredbom o ukidanju Ustaške nadzorne službe iz 1943. Zaštitno redarstvo spojilo se s ROZ-om.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Održavanje javnog reda i sigurnosti, briga za osobnu i imovinsku sigurnost, suzbijanje unutarnje i vanjske protudržavne i subverzivne (razorne) promidžbe i djelatnosti, nadzor rada društava i održavanja sastanaka i javnih skupština, kontrola kretanja stanovništva, kontrola nošenja i držanja oružja, istraga i hapšenja pripadnika komunističke partije i Narodnooslobodilačkog pokreta, evidencija stranih državljana, pratnja vlakova, registracija sumnjivih osoba, suzbijanje kriminala, osiguranje i nadzor nad prometom u Zagrebu, suzbijanje prostitucije.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutarnju strukturu činili su Politički odsjek, Odsjek mjesnog redarstva, koji se sastojao od Društvovnog pododsjeka, Ureda za suzbijanje spolnih bolesti i tajne prostitucije te Nalaznog ureda, Gospodarsko redarstvo, Putnički odsjek, Prijavni ured, Gospodarstveni odsjek (ekonomat). Na čelu oblasti bio je redarstveni upravitelj za grad Zagreb. Redarstvena oblast Zagreb sastojala se od redarstvenih kotareva (ukupno pet), redarstvenih ispostava (ukupno tri), zapovjedništva redarstvene straže, redarstvenih stražarnica (ukupno dvadeset) i Središnje redarstvene škole.
Stvaratelji: (1941 - 1945) (Politički odsjek ROZ-a bio je neposredno pod Glavnim ravnateljstvom za javni red i sigurnost.)
(1941 - 1945)
(1941 - 1943) (Ukinućem ZRZ-a ustrojen je Politički odsjek ROZ-a.)
(1941 - 1945)
Napomena o vezama: Zaštitno redarstvo za grad Zagreb i Redarstvena oblast za grad Zagreb imali su u svom sastavu zasebne političke odsjeke koji su imali isti zadatak kao i zaštitna redarstva.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-26 Redarstvena oblast za grad Zagreb (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-259 Redarstvena oblast za grad Zagreb (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1513
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica