Facebook
Naziv: Redarstvena oblast za grad Zagreb (fond)
Signatura: HR-DAZG-26
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1940 - 1945
Arhivske jedinica: 11 d/m
Tehničke jedinica: 142 knj. ; 14 kut.
Odgovornost: Redarstvena oblast za grad Zagreb (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond većinom sadrži urudžbene zapisnike i kazala. Osim toga, u fondu nalazimo evidencije o građanima (dozvole boravka i svjedodžbe o ponašanju) i dokumentaciju nastalu radom Prometnog odsjeka (evidencije doznaka i dozvola za benzin i ulje, podatke o registriranim vozilima i o prijavljenim biciklima, izvješća mitnica). Fond također sadrži i nešto povjerljivih spisa (dnevnih zapovjedi), Očevidnik za baterij i kartoteku zagrebačkih kočijaša.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Urudžbeni zapisnici i kazala sređeni su kronološki. Spisi su sređeni po broju urudžbenog zapisnika, odnosno evidencijskom broju, ili kronološki.
Serije u fondu: 1. Registraturna pomagala (1941-1945), 139 knj.; 2. Povjerljivi spisi - Dnevne zapovijedi (1941–1942), 1 kut.; 3. Dozvole boravka (1941-1945), 2 knj.; 4. Svjedodžbe o ponašanju (1945), 1 kut.; 5. Evidencije o gorivu, vozilima i biciklima (1940–1945), 10 kut.; 6. Izvještaji mitnica (1941), 1 kut.; 7. Ostalo (1940–1945), 1 knj., 1 kut.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 6: Kraljevsko redarstveno povjerenstvo za Slobodni kraljevski glavni grad Zagreb
HR-DAZG- 12: Uprava policije grada Zagreba
HR-HDA- 202: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu
HR-HDA- 223: Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Državne Hrvatske
HR-HDA- 259: Redarstvena oblast za grad Zagreb
HR-HDA- 1513: Zaštitno redarstvo Zagreb
Napomena o dopunskim izvorima: Hrvatski povijesni muzej: 311. Ravnateljstvo za javni red i sigurnost Zagreba
Napomena o bibliografskim izvorima: Zagrebački leksikon. II. Zagreb, 2006., 205-206.
Kovačić, Davor: Razvoj i djelovanje policijsko sigurnosnog sustava Nezavisne Države Hrvatske od 1941. do 1945. godine. Zagreb, 2005.
Šimat, Žarko [ ur.]: Redarstvo. Zagreb, 1944. - 1945.
Mikulan, Krunoslav: Povijest policije u Hrvatskoj. Varaždinske Toplice, 2003.
Opća napomena: Fond može biti pomoćni izvor pri manjim genealoškim istraživanjima jer sadrži podatke o prijavi prebivališta stanovnika i stranaca na području grada Zagreba za vrijeme 2. svjetskog rata. Evidencije o vozilima i kočijašima mogu ilustrirati stanje u zagrebačkom prometu toga razdoblja.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 70175
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica