Facebook
Naziv: Uprava policije grada Zagreba (fond)
Signatura: HR-DAZG-12
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: UPZ (hrvatski)
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 50 d/m
Tehničke jedinica: 613 knj. ; 25 kut.
Odgovornost: Uprava policije grada Zagreba (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda čine registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici i kazala). Osim toga, sačuvane su i još tri evidencijske knjige (izdavanje prometne dozvole i statistički podaci). Spisi su sačuvani vrlo fragmentarno, ne odnose se na poslovanje Uprave policije nego na evidentiranje zamjene poslovnih knjižica i evidencije u vezi službeničkog poreza.
Iz ovih knjiga može se vidjeti kakvim se je poslovima redarstvo bavilo. Iako su od gradiva sačuvane samo administrativne knjige i mali broj spisa, gradivo ipak može poslužiti za istraživanja poslova kojima se redarstvo bavilo, npr. za dobivanje podataka o prijavi boravka, registraciji stranaca u Zagrebu i dr.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Urudžbeni zapisnici i kazala, kao i ostale knjige složeni su kronološki. Spisi su sređeni prema broju pripadajućeg urudžbenog zapisnika.
Serije u fondu: 1. Registraturna pomagala (1918–1941), 611 knj.; 2. Knjige izdanih prometnih dozvola (1930/1932), 2 knj.; 3. Molbe za zamjenu poslovnih knjižica (1939-1940), 23 kut.; 4. Spisak knjižica za službenički porez (1928–1932), 1 kut.; 5. Statistički podaci (1936–1941), 1 knj.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 6: Kraljevsko redarstveno povjerenstvo za Slobodni kraljevski glavni grad Zagreb
HR-DAZG- 10: Gradsko poglavarstvo Zagreb
HR-DAZG- 26: Redarstvena oblast za grad Zagreb
HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 120: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu
HR-HDA- 137: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
HR-HDA- 145: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu
HR-HDA- 157: Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 202: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu
Napomena o bibliografskim izvorima: Mikulan, Krunoslav: Povijest policije u Hrvatskoj. Varaždinske Toplice, 2003.; Policija grada Zagreba. Zagreb, 1934.
Zagrebački leksikon. II. Zagreb, 2006., 205-206.
Opća napomena: Budući da se u fondu nalaze podaci o prijavi prebivališta stanovnika i stranaca na području grada Zagreba, fond može biti pomoćni izvor pri genealoškim istraživanjima.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15611
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica