Facebook
Naziv: Kraljevsko redarstveno povjerenstvo za Slobodni kraljevski glavni grad Zagreb (fond)
Signatura: HR-DAZG-6
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: KRPZ (hrvatski)
Razdoblje: 1908 - 1918 (Necjelovito sačuvano.)
Arhivske jedinica: 9.50 d/m
Tehničke jedinica: 113 knj. ; 1 kut.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda je fragmentarno sačuvano, tako da u fondu nalazimo većinom registraturna pomagala, odnosno urudžbene zapisnike i kazala i pojedine malobrojne primjerke spisa nastale radom zagrebačkog Redarstvenog povjerenstva.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od dvije serije: Registraturnih pomagala (urudžbenih zapisnika i kazala) 1908/1918, 113 knjiga i Općih spisa 1908/1918, 1 kutija. Urudžbeni zapisnici i kazala složeni su kronološki. Spisi su sređeni prema broju pripadajućeg urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18.-20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-6/P - 1 Redarstvena oblast za grad Zagreb (popis)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 4: Gradsko poglavarstvo Zagreb
HR-DAZG- 6: Kraljevsko redarstveno povjerenstvo za Slobodni kraljevski glavni grad Zagreb
HR-DAZG- 12: Uprava policije grada Zagreba
HR-DAZG- 26: Redarstvena oblast za grad Zagreb
HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 120: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu
HR-HDA- 137: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
HR-HDA- 157: Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 202: Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu
Napomena o bibliografskim izvorima: 1. Zemaljsko - zakonski i vladin list za krunovinu Hrvatsku i Slavoniu.Tečaj pervi od 26. lipnja do 31. prosinca 1850, Komad VII Izdan i razaslan 2. prosinca 1850.
2. Milan Smrekar: Priručnik za političku upravnu službu u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, Knjiga prva, Zagreb 1899.
3. Statut slobodnoga i kraljevskoga glavnoga grada Zagreba ob .uredjenju gradske uprave , članak 76, str. 479.
4. Izvješća gradskog poglavarstva o sveopćoj upravi slob. i kralj glavnog grada Zagreba. Zagreb 1880-1908.
5. Zapisnici sjednica Gradskog zastupstva 1850-1908.
6. Statuti grada Zagreba 1882,1896. godine
7. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. Zagreb 1850-1861.
8.Sbornik zakonah i naredabah valjanih za Kraljevinu Hervatsku i Slavoniju 1863-1918.
9.Zbornik zakona i uredaba Kraljevine SHS Jugoslavije. 1919-1941.
10.Zbirka zakona,uredaba i naredaba NDH 1941-1945.
11 .Ivan pl. Žigrović Pretočki: Upravno pravo kraljevina Hrvatske i Slavonije s obzirom na ustav. Bjelovar 1911.
12 .Rafael Landikušić:Priručnik o političkoj i sudbenoj podjeli Nezavisne Države Hrvatske. Zagreb 1942.
Opća napomena: Budući da se u gradivu nalaze podaci o prijavi prebivališta stanovnika i o evidentiranju kretanja stranaca na području grada Zagreba, fond može poslužiti kao dopunski izvor pri genealoškim istraživanjima.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15605
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica