Facebook
Naziv: Redarstvena oblast za grad Zagreb (fond)
Signatura: HR-HDA-259
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ROZ (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 8 d/m
Tehničke jedinica: 50 knj. ; 47 kut.
Odgovornost: Redarstvena oblast za grad Zagreb (stvaratelj)
Povijest jedinice: Urudžbeni zapisnici, praćeni strojopisno izrađenim kazalima, preuzeti su od MUP-a RH 1990. godine (akv. br. 1/1990). Kazala su sastavljena u MUP-u, u razdoblju poslije 2. svjetskog rata, da bi bilo omogućeno pretraživanje urudžbenih zapisnika prema imenima osoba. Od Arhiva Instituta za suvremenu povijest (ranije: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta) (akv. br. 52/1995), preuzeti su spisi, uglavnom policijski kartoni, s pratećim rukopisnim popisom.
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda čine policijski dosjei osoba s osobnim podacima i razlozima uhićenja. Uz dosjee postoji i pripadajuća kartoteka sređena prema imenima osoba. Od ostalih spisa sačuvane su svjedodžbe, isplatnice, računi, narudžbenice, spisi osoba koje su promijenile vjeru, spisi Ureda za nastanjivanje, spisi župskih redarstvenih oblasti. Sačuvan je i blagajnički dnevnik iz razdoblja 1931-1942, te uredske knjige, posebice opći urudžbeni zapisnici.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Policijski dosjei sređeni su abecedno, isto kao i kartoteka. Ostalo gradivo je grubo razvrstano prema skupinama koje su oblikovane u IHRPH (po redu inventarnih brojeva koji su dokumentima ondje dodijeljeni).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-259/P - 1 Redarstvena oblast za grad Zagreb (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4227
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica