Facebook
Naziv: Ugarsko namjesničko vijeće
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1723 - 1848
Normativni nazivi: Ugarsko namjesničko vijeće (hrvatski)
Povijesni nazivi: Königlich Ungarischen Statthalterei (18. stoljeće - 19. stoljeće) (njemački)
Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum (1723 - 1848) (latinski)
Magyar Királyi Helytartótanács (1790 - 1848) (mađarski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ugarsko namjesničko vijeće osnovano je zak. čl. 97, 98, 101, 102, 105, 112/1723. Ugarskog sabora. Ono predstavlja prvu organiziranu zemaljsku vladu Ugarske na čelu s palatinom kao kraljevskim namjesnikom. Naloge je dobivalo putem Ugarske dvorske kancelarije, putem kojeg je Vijeće davalo kralju svoja mišljenja i prijedloge. Vlast je vršilo na području Ugarske, a u velikoj mjeri i u Hrvatskoj mimo Hrvatskog sabora. Od 1767. do 1779. njegove poslove u Hrvatskoj preuzima Hrvatsko kraljevsko vijeće, a nakon njegovog ukidanja 1779. godine, njegove nadležnosti prelaze na Ugarsko namjesničko vijeće. Od tada, pa sve do 1848. godine, vrši funkciju zemaljske vlade za Ugarsku i Hrvatsku. U vrijeme upravnih reformi Josipa II. (1785. - 1790.) djelovala je zajedno s Ugarskom komorom. Ukinuto je 1848, a njegove poslove preuzima posebna vlada u Hrvatskoj, Bansko vijeće.
Sjedišta: Požun (1723 - 1790); Budim (1790 - 1848)
Djelatnost: Osnovni zadatak Vijeća bila je briga da se zemaljski zakoni i kraljevi nalozi na cijelom području Ugarske i Hrvatske znaju, poštuju i izvršavaju, te je kralju predlagalo nove odredbe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Ugarskog namjesničkog vijeća bio je palatin kao kraljevski namjesnik, a njega je potrebi zamjenjivao sudac Kraljevske kurije ili tavernik. Vijeće se sastojalo od 22 vijećnika koje je kralj imenovao iz redova prelata, velikaša i plemstva. Od 1791. u njegovom radu sudjeluju dvojica vijećnika iz Hrvatske (ban i jedan imenovani velikaš). Uz savjetnike postojao je niz tajnika i ostalog činovništva koji su obavljali razne uredske poslove. Pitanja iz područja nadležnosti Vijeća rješavana su na sjednicama vjećnika. Uredi Vijeća: a) Središnje povjerenstvo za studije i Cenzurski kolegij kojem su bili podređeni senati akademija, direktori fakulteta, viši školski I studijski direktori u školskim distriktima (i zagrebački distrikt), centralni i distriktualni cenzori i revizori knjiga, viši školski inspektor za pravoslavne škole (posebno Liceja u Karlovcu); b) Direktorat svih političkih zaklada u pravnim poslovima sa svim fiskalima studijskih (nastavnih) i vjerskih fondova; c) Kraljevski gremijalni prefektoratski ured svih političkih zakladnih blagajni (posebno u Rijeci i Karlovcu); d) Kraljevski gospodarski i šumarski uredi političkih (javnih) zakladnih dobara; e) Protomedikat - briga za zdravlje stanovništva i veterinarstvo; f) Direkcija vodnih građevina s odjelom za brodarsto i šumsko gospodarstvo; g) Direkcija pošta i prometa; h) provincijska povjerenstva (commisariatus) koja su bili podložna Ratnom povjerenstvu (Commisariatus bellicus), a ovo Dvorskom ratnom vijeću. Vijeće je bilo podijeljeno na odjele: 1. Odjel za upravu županija, 2. Odjel za gradove, 3. Odjel za javnu upravu, 4. Odjel za plemstvo, 5. Odjel za urbar, 6. Odjel za kontribuciju, 7. Odjel za trgovinu, 8. Odjel za pošte, 9. Odjel za zdravstvo, 10. Odjel za škole, 11. Odjel za crkvene poslove, 12. Odjel za crkvene zaklade, 13. Odjel za školske zaklade, 14. Odjel za svjetovne zaklade, 15. Odjel za gospodarstvo crkvenim dobrima, 16. Odjel za vojna pitanja.
Stvaratelji: (1779 - 1848) (Prednik u nadležnosti Vijeća za područje Kraljevine Hrvatske.)
(1723 - 1848)
(1746 - 1848) (U razdoblju 1767. - 1779. umjesto Ugarskog namjesničkog vijeća, više tijelo za Požešku županiju jest Hrvatsko kraljevsko vijeće.)
(1806 - 1848)
(1790 - 1848)
(1790 - 1848)

(1790 - 1848)
(1790 - 1848)
(1790 - 1848)
(1790 - 1848) (U razdoblju 1767. - 1779. umjesto Ugarskog namjesničkog vijeća, više tijelo za Virovitičku županiju jest Hrvatsko kraljevsko vijeće.)
(1790 - 1848)
(1790 - 1848)
(1784 - 1790)
(1822 - 1848)
(1790 - 1848)
(1804 - 1808)
(1824 - 1827)
(1815 - 1820)
(1809 - 1810)
(1848 - 1850)
(1790 - 1848)
(1790 - 1848) (U razdoblju 1767. - 1779. umjesto Ugarskog namjesničkog vijeća, više tijelo za Srijemsku županiju jest Hrvatsko kraljevsko vijeće.)
(1785 - 1792)
Identifikator: HR-HDA/S - 8015
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica