Facebook
Naziv: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Povjerenstvo za utvrđivanje plemstva (fond)
Signatura: HR-HDA-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1712 - 1902
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Županijska oblast Požega (stvaratelj) (1894 - 1894)
Varaždinska županija (stvaratelj) (1845 - 1845)
Hrvatsko kraljevsko vijeće (stvaratelj) (1768 - 1774) (Nesigurno autorstvo i vrijeme nastanka za popis plemića čije je plemstvo bilo proglašeno na sjednicama Sabora. S obzirom da je u popisu posljednja godina 1768., a istraga zakonitosti plemstva trajala 1771. - 1774. pretpostavka je da je spis nastao u tom razdoblju za potrebe Hrvatskog kraljevskog vijeća.)
Ugarsko namjesničko vijeće (stvaratelj) (1802 - 1848)
Zagrebačka županija (stvaratelj) (1788 - 1789)
Virovitička županija (stvaratelj) (1851 - 1851)
Srijemska županija (stvaratelj) (1902 - 1902)
Križevačka županija (stvaratelj) (1832 - 1832)
Povijest jedinice: Popisi plemića donjoslavonskih županija nastali su u županijskim arhivima krajem 19. stoljeća, najvjerojatnije za potrebe istraživačkog rada Emilija Laszowskog. Popisi plemića Križevačke, Varaždinske i Zagrebačke županije jesu izvorni spisi njihovih županijskih arhiva, preuzeti iz tih arhiva u vrijeme kada oni još nisu bili predani arhivu. Gradivo Ugarskog namjesničkog vijeća je najvjerojatnije bilo preuzeto polovicom 19. stoljeća u Zemaljski arhiv.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od gradiva Odsjeka za plemstvo Ugarskog namjesničkog vijeća koje je bilo zaduženo za provjeru zakonitosti korištenja plemićkih prerogativa pojedinih obitelji te popisa plemića ("catastra nobilium") Požeške, Srijemske, Virovitičke i Križevačke županije te pojedinih kotareva Varaždinske i Zagrebačke županije. U ovaj je fond uložen i popis plemića čije je plemstvo bilo objavljeno i prihvaćeno na sjednicama Sabora Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Ovaj fond (zapravo zbirka) nastala je na temelju načela provenijencije krajem 19. stoljeća spajanjem gradiva Ugarskog namjesničkog vijeća (pod nazivom: "Legitimationes nobilitatis") s popisima plemića po županijama ("Catastra nobilium Comitatuum Regni Croatiae").
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski ; mađarski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-6/SI - 1 Spisi Povjerenstva Sabora Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije za utvrđivanje plemstva (sumarni inventar)
HDA-6/V - 2 Spisi povjerenstva za utrvđivanje plemstva (vodič)
Opća napomena: Ovaj je fond potrebno rasformirati budući da njegov sadržaj ne odgovara naslovu (spisi saborskog povjerenstva uglavnom nisu sačuvani, osim fragmentarno u HR-HDA-1), a gradivo treba uložiti u postojeće fondove i zbirke: gradivo Ugarskog namjesničkog vijeća treba pridodati fondu HR-HDA-13; izvorne popise iz županijskih arhiva u fondove županijâ; prijepise u zbirku HR-HDA-884 kao novu seriju.
Identifikator: HR-HDA/AJ 3986
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica