ARHiNET
Upravljanje dokumentacijom

Opći popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja

Temeljem Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva Hrvatsko arhivsko vijeće, na 11. sjednici održanoj 28. svibnja 2012. donijelo je Opći popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja.

Na popisu se nalaze kategorije ili vrste dokumentacije koja nastaje u obavljanju općih i administrativnih poslova u javnim tijelima i ustanovama (organizacija i upravljanje, ljudski resursi, financijsko poslovanje i dr.). Radi se o dokumentaciji koja nastaje kod svih stvaratelja na manje-više isti način te će svi imati koristi od orijentacijskih rokova čuvanja koji su navedeni u popisu. Popis je uređen hijerarhijski te može poslužiti i za izradu klasifikacijskih planova dokumentacije.

Opći popis gradiva s rokovima čuvanja
© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0