ARHiNET
Upravljanje dokumentacijom

Propisi i standardi za upravljanje dokumentacijom

  Vrsta   Propisi za upravljanje dokumentacijom      NN     PDF Aktivan
pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva NN 106/07
pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima NN 106/07
pravilnik Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva NN 63/04
pravilnik Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva NN 65/04
pravilnik Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci NN 93/04
pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama NN 93/04
pravilnik Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva NN 90/02
Međunarodni standardi za upravljanje dokumentacijom Skraćenica Izdanje Godina Jezik PDF Aktivan
International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings ISDIAH 1. izdanje 2008. engleski
© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0