Facebook
Naziv: Glavni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (podfond)
Signatura: HR-HDA-1231-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1945
Tehničke jedinica: 8 kut. ; 1 kartoteka
Sadržaj jedinice: Podfond sadrži gradivo nastalo radom GO USAOH-a tijekom II. svjetskog rata: materijali kongresa USAOJ-a (proglasi, pozivi, organizaciona rezolucija, izlaganja sudionika, pozdravna pisma i brzojavi), materijali I. konferencije USAOH-a (poziv, rezolucija i izlaganja sudionika), izvješća s održanih konferencija oblasnih, okružnih i kotarskih odbora USAOH-a, njihova izvješća o radu (političko i organizacijsko stanje na terenu, rezultati sabirnih akcija, natjecanja, ispadi neprijateljskih skupina, kretanja neprijateljske vojske), statut Saveza pionira Jugoslavije, podatci o omladinskim listovima i sl.
Plan sređivanja: Zadržan je red na koji je dokumentacija podfonda sređena u Arhivu IHRPH. Dokumenti su složeni u 12 serija. Svaki dokument je pojedinačno odložen u košuljicu na koju je napisana signatura koja se sastoji od slovne oznake USAOH, broja kutije s tekućeg rednog broja pojedinačnog opisa, od rednog broja 1 do 674. Svi su dokumenti obrađeni kao regeste u kartoteci.
Identifikator: HR-HDA/AJ 100545