Facebook
Naziv: Vojni komunitet Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-1
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Vojkom Bj (hrvatski)
Usporedni nazivi: Militar Comunitaet Magistrat Bellowar (njemački)
Razdoblje: 1772 - 1871
Arhivske jedinica: 2.30 d/m
Tehničke jedinica: 42 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Vojni komunitet Bjelovar (stvaratelj) (1771-1871)
Povijest jedinice: Gradivo Vojnog komuniteta Bjelovar je bilo pomiješano sa gradivom graničarskih pukovija. Fond je preuzet od Gradskog muzeja Bjelovar 60-tih godine prošlog stoljeća, a nakon izvršenog razgraničavanja Vojni komunitet je formiran kao zaseban arhivski fond.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od spisa nastalih djelovanjem Vojnog komuniteta Bjelovar i njegovog poglavarstva (magistrata) u razdoblju od 1772. do 1871. godine. Vremenski raspon gradiva obuhvaća razdoblje djelovanja stvaratelja za vrijeme Vojne krajine kao jedinstvenog ekonomskog, vojnog i organizacijskog oblika gradske uprave za to vrijeme u Europi. Gradivo sadrži podatke o evidentiranju zakonskih propisa, popise građana, katastarske uknjižbe, popisi djece pod skrbništvom, politički izvještaje magistrata i nešto osobnih spisa. Fond se sastoji od urudžbenih zapisnika i pomoćnih knjiga npr. zemljišnih knjiga i trgovačkog reda. Najbolje su sačuvani blagajnički dnevnici dok su spisi sačuvani fragmentarno.
Izlučivanju: Zbog svoje vrijednosti gradivo nije izlučivano i predviđeno je za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo fonda je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilnik o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo je snimano u dva navrata. Prvi puta 1978. godine i to samo četiri urudžbena zapisnika za razdoblje od 1799. do 1827. godine, dok je drugo snimanje izvršeno 2005. godine kada su snimljena sve knjige uključujući i već snimljena obavijesna pomagala.
Jezici: njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DABJ-1/SI - 1 Vojni komunitet Bjelovar (sumarni inventar)
Restauracija: Gradivo je djelomično restaurirano.
Arhivske jedinice: HR-DABJ- 98: Varaždinsko-križevačka graničarska pukovnija br. 5.
HR-DABJ- 99: Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija br. 6.
Registraturna pomagala: Protokol (kom. 4)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1119
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica