Facebook
Naziv: Didaktičko ravnateljstvo Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-45
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Didaktičko ravnateljstvo Opatija (2006 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Didaktičko okružje Opatija (1980 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: DrO (hrvatski)
Usporedni nazivi: Direzione didattica Abbazia (1980 - ) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 19 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1931 - 1945
Arhivske jedinica: 1.75 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 18 kut.
Odgovornost: Didaktičko ravnateljstvo Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1980. u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka pod nazivom Didaktičko okružje Opatija, s internom oznakom DS-19. Aktualnu nacionalnu oznaku fond je dobio u vodiču Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. U reviziji arhivskih fondova i zbirki DAR-a početkom 1990.-ih utvrđene su manje razlike u sadržaju gradiva u odnosu na podatke objavljene u Vodiču iz 1980. Tijekom priprema Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, koji je objavljen 2006., iz fonda su izdvojene dvije arhivske kutije pedagoške dokumentacije prigradskih pučkih škola s područja nadležnosti stvaratelja te je od tog gradiva oblikovan fond Pučke škole na području Didaktičkog okružja Opatija (HR-DARI-650).
Način preuzimanja: Preuzeto navodno 1966. od OŠ Opatija (vidi DAR: 225/1966., primopredajni zapisnik nije pronađen).
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici, evidencija učenika, personalni dosjei, osobni kartoni i druga personalna dokumentacija nastavnika, učeničke svjedodžbe, spisi o organizaciji i radu škola, nastavnim programima, kadrovskoj politici, mirovinskoj blagajni, uređenju i gradnji škola, vjerskoj nastavi, ratnoj mobilizaciji nastavnog osoblja, fašističkim i parafašističkim organizacijama u školama, itd.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen, knjige su u spremištu raspoređene odvojeno od spisa i personalni dosjei od ostalih spisa, ali nema obavijesnog pomagala.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 70 godina od njegova nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Godina isteka o.p.: 2016
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 11715
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica