Facebook
Naziv: Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine (fond)
Signatura: HR-DARI-44
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Kraljevsko povjereništvo prosvjete Kvarnerske provincije (1953 - 1973) (hrvatski)
Povjereništvo za prosvjetu Kvarnera (1973 - 1980) (hrvatski)
Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine (1980 - ) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: ŠnKp (hrvatski)
Usporedni nazivi: Provveditorato agli studi per la Provincia del Carnaro (1953 - ) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 18 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1903 - 1945 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1903-1923.)
Arhivske jedinica: 19.10 d/m
Tehničke jedinica: 48 knj. ; 302 kut.
Odgovornost: Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1953. u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci pod nazivom Kraljevsko povjereništvo prosvjete Kvarnerske provincije (R. Provveditorato agli studi per la provincia del Carnaro - Fiume), s gradivom u rasponu od 1936. do 1945. Godine 1964. je izrađen provizorni popis za gradivo s talijanskim nazivom fonda Provveditorato agli studi di Carnaro i rasponom gradiva od 1923. do 1945. Kasnije je izrađen popis personalnih dosjea nastavnika. Ti popisi su do danas jedino obavijesno pomagalo za fond. U popisu iz 1964. je kao dio fonda prikazano i gradivo nekoliko riječkih srednjih škola te gradivo Školskog inspektorata (Ispettorato scolastico). U analitičkoj kartici iz 1973. fond se naziva Povjereništvo za prosvjetu Kvarnera (Provveditorato agli studi di Carnaro), a u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. on dobiva aktualan naziv Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine. Tijekom pripreme podataka za Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006. godine, iz fonda je evidencijski izdvojeno gradivo Srednje tehničke škole 'Gabriele d'Annunzio' - Rijeka (HR-DARI-640), Tehničko industrijske škole u Rijeci (HR-DARI-642) i Pokrajinskog konzorcija za tehničku obuku (HR-DARI-644).
Način preuzimanja: Nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda zauzimaju personalni dosjei učitelja i profesora osnovnih i srednjih škola Kvarnerske pokrajine (Ilirska Bistrica, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Opatija, Rijeka) i tzv. Anektiranog područja 1941-1945 (Bakar, dio Gorskog kotara, Grobinština, Kastavština, Krk, Rab, Sušak). Fond nadalje sadrži urudžbene zapisnike i kazala, svjedodžbe i zapisnike ispita, opće (administrative) spise, izdvojene predmete te gradivo Školskog inspektorata. Opći spisi i izdvojeni predmeti najviše sadrže okružnice obrazovno-prosvjetne i promidžbeno-kulturne tematike iz središnjih državnih tijela u Rimu; normalije i druge spise o organizaciji školstva; satnice, programe i izvješća osnovnih, srednjih i privatnih škola; spise o predškolskim ustanovama i parafašističkim dječjim organizacijama, spise o zaštiti rase, spise o prosvjetnoj suradnji s inozemstvom, spise o školskim zgradama, opremi i nastavnim pomagalima; spise o školskim ekskurzijama, savjetovanjima i drugim izvannastavnim aktivnostima te personalije koje nisu uložene u personalne dosjee.
Izlučivanju: DAR 308/1958. i 560/1973.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen u podfondove Knjige i Spisi. Podfond Knjige se sastoji od serija Nadzorništvo i Školski inspektorat, a podfond Spisi od serija Personalni spisi, Svjedodžbe i zapisnici ispita te Administrativni spisi. Serija Administrativni spisi se još dijeli na podserije Nadzorništvo (Provveditorato agli studi), Školski inspektorat (Ispettorato scolastico e Circoscrizione scolastica) i Škole.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 70 godina od njegova nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Godina isteka o.p.: 2015
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-44/P - 1 Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine (Provveditorato agli studi del Carnaro) (popis)
DARI-44/P - 2 Personalni dosjei (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 8: Riječka prefektura
HR-DARI- 45: Didaktičko ravnateljstvo Opatija
HR-DARI- 131: Kraljevska gimnazija "Dante Alighieri" Opatija
HR-DARI- 134: Srednja škola u Opatiji
HR-DARI- 144: Trgovačka akademija na Sušaku
HR-DARI- 146: Trgovački tehnički institut "Leonardo da Vinci"
HR-DARI- 147: Srednja trgovačka škola u Rijeci
HR-DARI- 148: Učiteljska škola časnih sestara benediktinki "Sedes sapientiae"
HR-DARI- 152: Osnovna škola Lovran
HR-DARI- 154: Ženska osnovna škola časnih sestara benediktinki (vanjska)
HR-DARI- 157: Osnovna škola "Massimo D'Azeglio" (Rijeka)
HR-DARI- 158: Osnovna škola "Silvio Pellico" (Rijeka)
HR-DARI- 159: Osnovna škola "Villa Italia" (Rijeka)
HR-DARI- 163: Osnovna škola Volosko - Opatija
HR-DARI- 167: Dopunska građanska škola u Rijeci
HR-DARI- 173: Dječji vrtići i jaslice u Rijeci
HR-DARI- 407: Trgovačko - hotelijerska škola Opatija
HR-DARI- 412: Talijanska učiteljska škola
HR-DARI- 568: Ženska osnovna škola 'Regina Elena' - Rijeka
HR-DARI- 569: Ženska osnovna škola 'Adelaide Cairoli' - Rijeka
HR-DARI- 570: Ženska osnovna škola 'Principessa Maria Pia' - Rijeka
HR-DARI- 574: Muška osnovna škola 'Edmondo de Amicis' - Rijeka
HR-DARI- 577: Muška osnovna škola 'Niccolo Tommaseo' - Rijeka
HR-DARI- 578: Mješovita osnovna škola 'Alessandro Manzoni' - Rijeka
HR-DARI- 579: Državna osnovna škola za Židove - Rijeka
HR-DARI- 602: Škola na otvorenom u Rijeci
HR-DARI- 603: Srednja škola u Rijeci
HR-DARI- 638: Srednja stručna škola 'Emma Brentari' - Rijeka
HR-DARI- 640: Srednja tehnička škola 'Gabriele d'Annunzio' - Rijeka
HR-DARI- 641: Opća gradska škola za industrijske šegrte u Rijeci
HR-DARI- 642: Tehnička industrijska škola u Rijeci
HR-DARI- 645: Osnovna škola "Regina Elena" - Opatija
HR-DARI- 646: Osnovna škola "Gabriele d'Annunzio" - Opatija
HR-DARI- 647: Osnovna škola Opatija
HR-DARI- 648: Osnovna škola "Giosue Carducci" - Volosko
HR-DARI- 649: Osnovna škola Volosko
HR-DARI- 650: Pučke škole na području didaktičkog okružja Opatija
HR-DARI- 913: Srednja škola Krk
HR-DARI- 1040: Talijanska osnovna škola "R. Franchetti" Drenova
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 225
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 365
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 530
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 154-155
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 49, 911
Opća napomena: U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. su kao stvaratelji fonda prikazane i neke srednje škole iz Opatije i Rijeke koje ni evidencijski ni fizički nikada nisu pripadale ovom fondu.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11714
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica