Facebook
Naziv: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-105
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina za Hrvatsko primorje (1953 - 1980) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: OkzrzS (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 40 (Državni arhiv u Rijeci)
Inventarni broj: 128 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1944 - 1947 (Fond se proteže kroz više povijesnih razdoblja zbog specifične djelatnosti i značaja njegova stvaratelja.)
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 33 kut. ; 1 kartoteka
Odgovornost: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina (Sušak) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada Komisije 30. studenog 1947. predmete iz njezina djelokruga preuzelo je nadležno javno tužilaštvo. Najvjerojatnije je ono 1948. fond predalo Državnom arhivu u Rijeci. Fond se prvi put spominje 1953. u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci pod nazivom Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina za Hrvatsko primorje. U Vodiču kroz fondove DARI iz 1966. se ne spominje, a ponovno se navodi tek 1980. u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka. Od tada nadalje fond je, s uglavnom istim pokazateljima, naveden u svim službenima pregledima fondova i vodičima RH.
Način preuzimanja: Preuzeto u DARI najvjerojatnije 1948. (vidi spis br. 461/49. Riječ je o izvješću iz kojeg nije sasvim jasno da li je riječ o Okružnoj istarskoj ili Okružnoj sušačkoj komisiji za utvrđivanje ratnih zločina).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa. Nadalje sadrži opći registar zločinaca s pripadajućim kazalom, popise imovine i politički sumnjivih osoba, kartoteku ratnih šteta, razne normalije i opću prepisku (opće spise), prijave ratnih zločina i popise žrtava po kotarevima sušačkog okruga i posebno za neka mjesta (Draga, Podhum, Zagon), odluke o utvrđivanju ratnih zločina, statistike, spise Gradske komisije za ratne zločine Sušak, spise o ratnim zločinima u Istri, interne personalije, pečate, gradivo sindikalne podružnice.
Izlučivanju: Ne izlučuje se
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Posebno su popisane knjige, posebno spisi. Fond nije podijeljen na serije nego izravno na niže arhivske jedinice, predmete.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2018
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano, nije tehnički sređeno.
Obavijesna pomagala: DARI-105/P - 1 Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak (popis)
DARI-105/V - 1 Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11773
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica