Facebook
Naziv: Korespondencija (serija)
Signatura: HR-HDA-1755-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1949 - 2000
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 10 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadržava poslovnu i privatnu korespondenciju V. P. Na kraju se nalaze nepoznati korespondenti i neispisane posjetnice raznih osoba, korespondencija koju su razne osobe uputile raznim osobama, korespondencija koju su poslale veće skupine pošiljatelja, te anonimna pisma.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Abecednim redosljedom.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dijelovi korespondencije sadrže osobne ili osjetljive komentare V. P. te su u većini slučajeva dostupni u obliku fotokopije bez tih komentara. Kod svakog takvog slučajeva naznačena je godina isteka zaštite osobnih podataka.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski ; bugarski ; talijanski ; francuski ; engleski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Identifikator: HR-HDA/AJ 118539
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica