Facebook
Naziv: Parun Vesna (fond)
Signatura: HR-HDA-1755
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Parun V. (hrvatski)
Razdoblje: 1904 - 2016
Arhivske jedinica: 9 d/m
Tehničke jedinica: 1 mapa ; 88 kut. ; 18 kom.
Odgovornost: Parun, Vesna (stvaratelj)
Parun rođ. Mateljan Jukić, Antica (Tonka) (stvaratelj)
Parun, Antun (Ante) (stvaratelj)
Marzouki, Adnan Al- (stvaratelj)
Parun-Erak, Vojna (stvaratelj)
Parun-Ilić, Vjera (stvaratelj)
Rujevčić, Mihovil Mijo (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda otkupljeno je od Vesne Parun (akv. 21/1996; 3/1997; 12/1997; 22/1997; 35/1997; 41/1997; 48/1997; 53/1997; 13/1998; 32/1998; 14/1999; 33/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo iz ostavštine V. P. većinom je vezano uz njen dugogodišnji književno-autorski, te manjim dijelom slikarski i prevodilački rad. Također je u manjoj mjeri zastupljeno gradivo koje se tiče članova uže obitelji V. P, prvenstveno njenih roditelja, sestara i nevjenčanog supruga Adnana Al-Marzoukija. Manja količina gradiva obuhvaća njenu osobnu dokumentaciju (iskaznice, članske knjižice, državljanstvo, stambena, mirovinska i liječnička dokumentacija). Najveći dio fonda sastoji se od gradiva koje se odnosi na stvarateljičin književni rad. Ova se cjelina prvenstveno odnosi na brojne zbirke pjesama za odrasle i djecu koje je V. P. objavila tijekom godina, kao i na objavljene i neobjavljene radove na području drugih književnih vrsta (drame, proza, eseji, igrokazi, šlageri, predgovori i pogovori i sl). Gradivo ove cjeline većinom se sastoji od autoričinih koncepata, rukopisa, bilježaka, novinskih članaka, autorskih ugovora, službene korespondencije, popisa pjesama, pozivnica na predstavljanje, obračuna honorara i sl. Posebno treba istaknuti cjelinu nekontekstualiziranih koncepata i skica poezije većinom neobjavljenih, kao i manju cjelinu stvarateljičinih najstarijih pjesama i bilježaka na razne teme. Manja cjelina gradiva tiče se razdoblja boravka V. P. u Bugarskoj i obuhvaća njene koncepte o tamošnjoj književnosti, kazalištu i glumcima, prozne tekstove; pozive, punomoći i obavijesti vezane uz sudske parnice koje je tamo vodila, bilješke, časopise s njenim komentarima o svom boravku i dr. Veća količina poslovne i privatne korespondencije također čini sastavni dio ovog fonda, a njen značaj dodatno uvjetuje činjenica da je stvarateljica često zapisivala svoje komentare i opažanja o pojedinim korespondentima i sadržaju korespondencije. Kao i kod ostalog sličnog gradiva u ovom fondu, korespondenti s osobnim i osjetljivim komentarima označeni su sa zvjezdicom (*), pa je takvu korespondenciju prije eventualnog davanja na korištenje potrebno pregledati. V. P. je tijekom godina objavila veliki dio svojih pjesama i proznih tekstova u brojnim časopisima i dnevnom/tjednom tisku, pa stoga dio gradiva obuhvaća i koncepte i izvornike objavljene u tim medijima. Isto tako sudjelovala je u radu brojnih književnih kongresa, skupova, turneja i priredbi, pa jedna serija sadržava plakate, programe, pozivnice, ugovore, tekstove V. P. i drugih autora, službenu korespondenciju, novinske članke i drugo s tim u vezi. Također treba spomenuti i njen rad u obliku pisanja radioigara, te sudjelovanja u radio i TV emisijama, što je sačuvano u obliku rukopisa, bilješki, autorskih ugovora i skica. Neka od njenih djela adaptirana su za kazalište u obliku mjuzikala, recitala ili predstava, pa jedna manja cjelina fonda obuhvaća kazališne programe, rukopise, ugovore i kritike vezane uz to. Stvarateljica se osim književnim bavila i slikarskim radom, pa je tijekom godina priredila više samostalnih izložbi, o čemu svjedoči i sačuvana manja količina pozivnica, deplijana, plakata, fotografija, prospekata i crteža. Isto tako su sačuvani i njeni esejistički tekstovi napisani za slikarske izložbe drugih autora. Važno je spomenuti i manju cjelinu gradiva koja se odnosi na prevodilački rad V. P, a koja obuhvaća objavljenu mapu prijevoda njemačke poezije J.W. Goethea, H.Heinea i R.M. Rilkea 'Klasični triptih', te djelomično neobjavljene koncepte prijevoda poezije bugarskih, francuskih, njemačkih, poljskih, ruskih i slovenskih pjesnika. Ista cjelina obuhvaća i nekoliko prijevoda njene poezije prevedene na bugarski, njemački, slovenski i talijanski jezik. Tijekom godina V. P. je dala veliki broj intervjua u tisku, od kojih je jedan dio sačuvan unutar fonda. Njezino članstvo u Društvu književnika Hrvatske je također zastupljeno kao mala cjelina ovog fonda, obuhvaćajući službenu korespondenciju, referate V. P, kao i njene izjave, tekstove i reagiranja vezana uz polemike s Društvom. Sačuvane su i neke od nagrada i priznanja što su tijekom godina dodijeljene V. P. Treba spomenuti i manju količinu fotografija V. P. u društvu s jugoslavenskim književnicima, tijekom susreta s učenicima u raznim školama, par obiteljskih fotografija, s raznim poznatim i nepoznatim osobama, kao i pozivnice i raznolike papirnate jedinice (knjige, reklame, vjerske brošure, razglednice, brošure i dr.) s komentarima koje je zapisivala prilikom pripreme gradiva za predaju HDA. V. P. se bavila i s nekoliko hobija, prvenstveno numerologijom, lotom i sportskom prognozom, pa je stoga i s tog područja sačuvana manja cjelina. Dvije arhivske kutije gradiva odnose se na bliže i dalje članove obitelji Parun. Ovdje se posebno ističe gradivo Tonke i Ante Paruna, majke i oca V. P., koje između ostalog obuhvaća Tonkinu liječničku dokumentaciju, njen književno-prevodilački rad (prijevodi basni s talijanskog jezika i dr.), njenu djelatnost u AFŽ-u (bilješke i sl.), Antine osobne dokumente (krsni list, državljanstvo, ostavinska rasprava), njegovo službovanje kao općinskog službenika (spisi, koncepti, izvještaji…), kao i njihovu osobnu korespondenciju. Treba istaknuti i gradivo koje se odnosi na Adnana Al-Marzoukija, nevjenčanog supruga V. P., a koje je dobrim dijelom vezano uz njegovo studiranje u Zagrebu (bilješke, skripta) i književni rad (koncepti, objavljena zbirka pjesama), kao i korespondenciju. Gradivo koje se odnosi na Vojnu Parun-Erak i Vjeru Parun-Ilić, Vjerinog izvanbračnog sina Mirka, majčinu sestru Štefaniju i njenog supruga Petra Katića, kao i don Tomu Bavčevića, nećaka Vesnine bake Anđele, sačuvano je u znatno manjoj količini od svega nekoliko jedinica (korespondencija, bilježnice, iskaznice, osmrtnice i sl.). Na kraju fonda smješteno je gradivo koje se odnosi na književni rad drugih osoba. Prva cjelina se odnosi na pjesnika seljaka Mihovila Miju Rujevčića iz sela Vurot kraj Petrinje, kojeg je otkrila i promovirala V. P., a obuhvaća koncepte njegovih pjesama, pjesme objavljene u tisku, novinske članke, fotografije i koncepte vezane uz tribinu DKH posvećenu njemu. Druga cjelina obuhvaća zbirke poezije/proze koje su tijekom godina pojedinci poklanjali V. P., s njenim komentarima o tim autorima i njihovom radu. Posebno treba naglasiti da velika količina gradiva ovog fonda sadrži komentare V. P. o pojedincima s kojima je kontaktirala, događajima, njenoj obitelji i slično, koji variraju od šaljivih do osobnih i prostih i koje je zapisivala prilikom pripreme gradiva za predaju HDA. Takvo gradivo, koje je zbog zaštite osobnih podataka smatrano neprikladnim za davanje na korištenje, označeno je zvjezdicom (*), pa se preporuča pregled arhivista prije mogućeg davanja na korištenje. Akvizicija iz 2016. obuhvaća većinom obuhvaća bilježnice s autobiografskim bilješkama V. Parun, neobjavljena i novije objavljena književna djela (aforizmi, pjesme za djecu, satirične pjesme, igrokazi, basne), pjesme koje je pisala na francuskom jeziku ili prepjevala s hrvatskog, dva neobjavljena prozna teksta o pisanju i poeziji, 185 novih korespondenata te 527 fotografija (V. Parun, s majkom Anticom i nećakinjom Dunjom Erak, s raznim pojedincima, tijekom zadnjih godina života u Stubičkim Toplicama). Akvizicija iz 2018. obuhvaća raznovrsne strojopise raznih pjesama i proze; strojopise i rukopise prevoditeljskog rada V. Parun; hemerotečno gradivo s intervjuima V. P. i člancima o njoj, fotografije, korespondenciju s raznim pojedincima, manju količinu korespondencije obitelji V. Parun, te uramljene c/b fotografije i autografe V. P. (18 kom.)
Izlučivanju: Tijekom obrade fonda, otprilike 0,1 d/m gradiva predloženo je za izlučivanje. Načelno, riječ je o multiplikatima, fragmentima, različitim tiskovinama promidžbenog karaktera, fotografijama, računima, potvrdama, stihovima ili sličnom gradivu neidentificiranih autora ili neutvrđenog porijekla, gradivu koje se ne može kontekstualizirati ili je provenijencijom stvaratelja bez većega odnosno trajnoga značenja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; Plan ; Položajni nacrt ; crtež ; Dokument ; knjige ; razglednice
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Identifikaciji i sređivanju gradiva pristupilo se krajem 2009. Budući da je gradivo bilo izvorno popisano u više primopredajnih popisa, najprije se identificiralo postojeće stanje u arhivskim kutijama. Gradivo je u znatnoj mjeri bilo fizički izvorno posloženo u omotnice i fascikle sa stvarateljičinim izvornim rukopisnim oznakama, ali najvećim dijelom nesustavno i nepregledno. Novi plan sređivanja utvrđen je sukladno književnoj, slikarskoj, prevodilačkoj, kazališnoj i drugim djelatnostima V. P., kao i njihovom opsegu i značenju. Akvizicije iz 2016. i 2018. popisane su u zasebnom arhivskom popisu.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN, 67/1999), te Ugovoru o predaji rukopisne baštine sklopljenom između HDA i V. P. 29. travnja 1996, kojim je korištenje gradiva dopušteno samo znanstvenicima koji će se baviti proučavanjem ličnosti i djela stvarateljice. Dio gradiva ovog fonda, zbog osobnih podataka koje možda sadržava, prvenstveno zbog Paruničinih izvornih rukopisnih komentara o pojedincima i događajima, dostupan je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi. Stvarateljica je za pojedine cjeline naznačila nemogućnost objavljivanja. Kod jedinica koje sadrže osobne podatke to je naznačeno u njihovu opisu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva. Za pojedine cjeline je stvarateljica naznačila mogućnost objavljivanja/neobjavljivanja, što je napomenuto u bilješkama na dnu stranica inventara.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: Mirko Parun (nećak)
Jezici: hrvatski ; bugarski ; engleski ; talijanski ; srpski ; slovenski ; makedonski ; francuski ; njemački ; esperanto ; slovački ; sirijski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; ćirilica (pismo nije specificirano) ; arapsko pismo
Obavijesna pomagala: HDA-1755/AI - 1755 Vesna Parun (analitički inventar)
HDA-1755/P - 1755 Vesna Parun (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5635
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica