Facebook
Naziv: Tribine, priredbe, kongresi, književni skupovi, koncerti, turneje, proslave i predstavljanje knjiga drugih autora (serija)
Signatura: HR-HDA-1755-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1959 - 2000
Tehničke jedinica: 1.50 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadržava plakate, programe, pozivnice, ugovore, upute, tekstove drugih autora, službenu korespondenciju, novinske članke, tekstove V. P. i sl. Posebno su istaknuti tekstovi V. P.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo koje se odnosi na 36. međunarodni kongres PEN klubova djelomično sadrži osobne podatke.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2028
Jezici: hrvatski ; srpski ; francuski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Identifikator: HR-HDA/AJ 118581
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica